Hlavní obsah

mot [mo]

Vyskytuje se v

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

composé: ling. mot composésložené slovo

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

énigme: mot de l'énigmerozřešení záhady, hádanky

excuse: mot d'excuseomluvenka

glisser: glisser un mot à l'oreille de qqnzašeptat komu do ucha

gros: gros motshrubosti, sprostoty, nadávky

grossier: mot grossierhrubé slovo

initial: lettre initiale d'un motpočáteční písmeno slova

jeu: jeu de motsslovní hříčka, kalambúr

malheureux: avoir un mot malheureuxpoužít nevhodné slovo

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

motte: motte de beurrehrudka másla

outil: mot-outilgramatické slovo

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

rase-mottes: faire du rase-mottesletět těsně při zemi

sans: sans mot direbeze slova

à: à ces motspři těch(to) slovech

barrer: barrer un motpřeškrtnout slovo

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

construction: construction d'un motstavba slova

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

dire: sans mot direbeze slov(a), mlčky

manquer: Les mots me manquent.Nemám slov.

mer: mer de motszáplava slov

ordre: ordre des motsslovosled, pořádek slov

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

cent: en un mot comme en centjedním slovem, zkrátka (a dobře)

consentir: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

croisé: mots croiséskřížovka

dire: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

payer: se payer de motsspokojit se s prázdnými slovy

proche: les mots de sens procheslova podobného významu

souffler: ne pas souffler motani nemuknout