Hlavní obsah

couper [kupe]

Tranzitivní sloveso

 1. řezat, stříhat, krájet, sekatcouper les cheveux(o)stříhat vlasycouper l'herbeposekat trávucouper un chatvykastrovat kočku/kocoura
 2. couper en qqch (na)sekat, (na)krájet, (na)řezat na co na kousky ap.
 3. uříznout, ustřihnout, ukrojit
 4. rozříznout, rozstřihnout, rozkrojit
 5. odříznout, odstřihnout, odkrojit
 6. vyříznout, vystřihnout, vykrojit
 7. qqn říznout, pořezat koho
 8. přetnout, rozdělit, protnout na dvě části, slovo ap.couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádekcouper un virageříznout zatáčku
 9. qqn odstřihnout, odtrhnout koho izolovat
 10. protnout o cestě ap., střihnout si to kudy
 11. přerušit práci, hovor ap.couper la parole à qqnskočit komu do řeči, přerušit koho
 12. qqn přerušit koho v řeči
 13. odříznout, uzavřít cestu ap.
 14. přerušit, vypnout dodávku energie ap.

Vyskytuje se v

coupé: coupé (automobile)kupé typ automobilu

couper: couper enqqch (na)sekat, (na)krájet, (na)řezat na co na kousky ap.

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

cordon: couper le cordonpřetnout pupeční šňůru i přen.

coupant: geom. plan coupantsečná rovina

coupe: coupe du mondesvětový pohár

de: couper du boissekat dřevo

sifflet: couper le sifflet à qqnzacpat hubu komu

chique: hovor. couper la chique à qqnzavřít komu hubu

court: couper court à qqchudělat (rázný) konec čemu, rychle ukončit co

couteau: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala krájet

herbe: couper l'herbe sous le pied à qqnvypálit komu rybník

loin: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

nœud: couper/trancher le nœud gordienpřetnout/rozetnout gordický uzel

pont: couper les pontszpřetrhat vztahy

robinet: couper le robinetutáhnout kohoutek přestat dávat peníze ap.

tête: hovor. J'en donnerais ma tête à couper.Dal bych za to krk.

vivre: couper les vivres à qqnpřestat koho finančně podporovat

cvakátko: coupe-ongle(s) cvakátko na nehty

huba: couper le sifflet à qqnzacpat hubu komu

kolečko: couper la carotte en rondellesnakrájet mrkev na kolečka

nakrátko: coupé à ras, coupé courtostříhaný nakrátko

profil: coupe du terraingeol. půdní profil

rovnou: couper à travers champvzít to rovnou přes pole zkrátit si cestu

říznout: couper un virage, prendre un virage à la cordeříznout zatáčku

vinný: vin coupévinný střik

kráječ: coupe-légumes kráječ zeleniny

zmrzlinový: coupe de glacezmrzlinový pohár

břitva: coupant comme un rasoirostrý jako břitva

dech: couper le soufflevyrazit dech

chuť: couper l'appétitvzít chuť k jídlu

jídlo: couper l'appétitvzít chuť k jídlu

pařát: tomber sous la coupe de qqndostat se komu do pařátů

přistřihnout: couper les ailes à qqnpřistřihnout komu křídla

radikální: couper dans le vifudělat radikální řez

řeč: couper la parole à qqnskočit komu do řeči

skákat: couper la parole à qqnskákat komu do řeči

skočit: couper la parole à qqnskočit komu do řeči

styk: couper les pontspřerušit styky

vsadit: J'en mettrais ma tête à couper !Vsadil bych na to krk!

vstoupit: couper le chemin à qqnvstoupit komu do cesty

vyrazit: Cela m'a coupé le souffle.To mi vyrazilo dech.

vzít: couper le souffle à qqnvzít komu dech

zacpat: plaquer sa main sur la bouche de qqn, clouer le bec, couper le sifflet, mettre un bâillon à qqnzacpat pusu komu