Hlavní obsah

jídlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (potrava) repas m, nourriture f(chod) plat mCo je k jídlu?Qu'est-ce qu'il y a à manger ?jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclusbýt vybíravý v jídleêtre difficile question nourriture
  2. (jedení) manger m(v přírodě) pique-nique m

Vyskytuje se v

doba: v době jídlaà l'heure du repas

chuť: ztratit chuť k jídluperdre l'appétit

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

pití: připravit jídlo a pitípréparer le manger et le boire

vydatný: vydatné jídloplat de résistance

lehký: lehké jídlorepas léger

mikrovlnka: ohřát jídlo v mikrovlnceréchauffer un plat au micro-ondes

něco: Kup mi něco k jídlu.Achète-moi quelque chose à manger.

růst: S jídlem roste chuť.L'appétit vient en mangeant.

vybraný: jíst vybraná jídlamanger des ortolans

bouder: trucovat s jídlem, z trucu nejístbouder contre son ventre

choucroute: = jídlo z kyselého zelí, uzenin a bramborchoucroute garnie

dent: nimrat se v jídlemanger du bout des dents

exquis: lahodné jídlomets exquis

grâce: modlitba po jídleles grâces

heure: v době jídlaà l'heure de repas

perdre: ztratit chuť k jídluperdre l'appétit

plat: jídlo dne, menu v restauraciplat du jour

table: potrpět si na vybrané jídloaimer la bonne table

assurer: zajistit si jídlo na měsícs'assurer les vivres pour un mois

boire: jídlo a pitíle boire et le manger

charger: zaplnit stůl jídlemcharger une table de mets

commander: objednat si jídlo v restauracicommander un plat au restaurant

contenter: spokojit se s jedním jídlem denněse contenter d'un repas par jour

en: S jídlem roste chuť.L'appétit vient en mangeant.

pauvre: kaloricky chudé jídloaliment pauvre en calories

présenter: podat komu jídloprésenter un plat à qqn

sauter: vynechat jídlosauter un repas

appétit: S jídlem roste chuť.L'appétit vient en mangeant.

casser: něco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)casser la croûte

creux: jalové jídlo, chudá stravaviande creuse

double: zhltnout jídlo, rychle pracovatmettre les bouchées doubles

fromage: po dobrém jídle když začíná být uvolněná atmosféraentre la poire et le fromage

lèvre: nimrat se v jídlemanger du bout des lèvres

poire: po dobrém jídle ve vhodnou chvílientre la poire et le fromage

jídlo: jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclus