Hlavní obsah

charger [ʃaʀʒe]

Tranzitivní sloveso

 1. qqn/qqch naložit komu, na koho/co náklademcharger à l'excèspřetížit
 2. qqch sur qqch naložit co kam náklad
 3. nabí(je)t zbraň
 4. (na)plnit pračku ap.
 5. fyz.nabí(je)t baterii ap.
 6. výp.nahrát, stáhnout, uložit (soubor) do paměti
 7. qqch de qqch přeplnit, přetížit, zatížit co čímcharger une table de metszaplnit stůl jídlem
 8. se charger de qqch naložit (si) na sebe co náklad
 9. se charger hovor.nastřelit se, našít se, najet se zdrogovat
 10. qqn/qqch de qqch obtížit koho/co čím, uvalit co na koho
 11. qqn de qqch uložit komu co, pověřit koho čím
 12. se charger de qqn/qqch vzít si na starost koho/co, ujmout se koho/čeho

Vyskytuje se v

charger: de qqch naložit (si) na sebe co nákladse charger

femme: hospodyně najatáfemme de charge

prise: zaopatření, převzetí do péčeprise en charge

alourdir: zvýšit nákladyalourdir les charges

calendrier: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

charge: prohýbat se pod tíhou čehoployer sous la charge de qqch

déductible: náklady odpočitatelné z příjmucharges déductibles du revenu

déposséder: zbavit funkce, sesadit z funkce kohodéposséder qqn de sa charge

explosif: trhavinová náložcharge d'explosif

fiscal: daňové zatíženícharges fiscales

hérédité: dědičná zátěž, dědičné zatíženílourde hérédité, hérédité chargée

prendre: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

revanche: na oplátkuà charge de revanche

utile: užitečné zatížení vozidlatech. charge utile d'un véhicule

camion: naložit/vyložit kamioncharger/décharger un camion

navire: nákladná loďnavire de charge

répartir: rozdělit nákladyrépartir les charges

cenný: cenné psanílettre chargée

dovolený: dovolené zatíženícharge admissible

důkaz: shromáždit důkazy proti komuréunir des charges contre qqn

duše: péče o dušicharge d'âme

mrtvý: mrtvá váhaekon. charge morte, tech. poids mort

na: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

náboj: kladný nábojcharge positive

náklad: na náklady kohoà la charge de qqn

program: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

revanš: na revanšà charge de revanche

těžký: mít těžký žaludekavoir l'estomac chargé

tíha: pod tíhou čehosous le poids/la charge de qqch

zatížení: celkové/dovolené/maximální zatíženícharge totale/admissible/maximum

žaludek: mít těžko v žaludkuavoir l'estomac chargé

dopis: doporučený/obchodní/cenný/průvodní dopislettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoi

zařídit: O to se nestarejte, já to zařídím.Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).

chargé: zástupce/zástupkyně, reprezentant/reprezentantkachargé/-ée de mission