Hlavní obsah

présenter [pʀezɑ̃te]

Intranzitivní sloveso

  • présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

Vyskytuje se v

condoléances: projevit soustrast, kondolovatprésenter/exprimer ses condoléances

conformation: vykazovat organickou vaduprésenter un vice de conformation

présent: tento dopisekon. la (lettre) présente

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

nádherný: skýtat nádherný výhled na mořeprésenter une vue splendide sur la mer

setkání: osobní setkání nutné v inzerátune pas écrire, se présenter

soud: předstoupit před soudse présenter devant la justice

místo: ucházet se o místose présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploi

odbavení: dostavit se k odbavení čehose présenter au contrôle de qqch

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

nastavit: nastavit komu zrcadloprésenter le miroir à qqn

přijít: přijít s prázdnýma rukamase présenter les mains vides

présenter: vypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter bien