Hlavní obsah

présenter [pʀezɑ̃te]

Intranzitivní sloveso

  • présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

Vyskytuje se v

condoléances: présenter/exprimer ses condoléancesprojevit soustrast, kondolovat

conformation: présenter un vice de conformationvykazovat organickou vadu

présent: ekon. la (lettre) présentetento dopis

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

nádherný: skýtat nádherný výhled na mořeprésenter une vue splendide sur la mer

setkání: osobní setkání nutné v inzerátune pas écrire, se présenter

soud: předstoupit před soudse présenter devant la justice

kandidovat: kandidovat ve volbáchse porter candidat à des élections, se présenter à des élections

kandidovat: kandidovat na prezidentaêtre candidat à la présidentielle, se présenter à la présidentielle

místo: ucházet se o místose présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploi

odbavení: dostavit se k odbavení čehose présenter au contrôle de qqch

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

nastavit: nastavit komu zrcadloprésenter le miroir à qqn

přijít: přijít s prázdnýma rukamase présenter les mains vides