Hlavní obsah

manquer [mɑ̃ke]

Tranzitivní sloveso

  1. de qqch postrádat, nemít co, nemít dost(atek) čehomanquer de bon sensnemít rozummanquer de patiencebýt netrpělivý
  2. à qqch nedostát čemu povinnosti ap.manquer à sa parolenedodržet slovomanquer à l'honneurjednat nečestně
  3. kniž.à/de faire qqch zapomenout, opomenout co
  4. de faire qqch málem, div že neIl avait manqué de tomber.Málem upadl.
  5. qqch (z)kazit, pokazit, promarnit co
  6. qqch netrefit schod ap., nezasáhnout, minout co míč, cíl ap.
  7. qqch zmeškat, nestihnout, propást comanquer le cochepropást příležitost

Vyskytuje se v

manque: manque de scrupulesnevybíravost

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

résistance: manquer de résistancenebýt (dostatečně) vytrvalý

train: avoir/manquer son trainstihnout/zmeškat vlak

usage: manquer d'usageneumět se chovat

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

devoir: manquer à son devoirnedostát své povinnosti

entregent: manquer d'entregentneumět se chovat

parole: Il ne lui manque que la parole.jen promluvit o chytrém zvířeti

taire: manquer une belle occasion de se taireříct co nevhod

minout se: manquer sa vocationminout se povoláním

nedodržet: manquer à sa parolenedodržet slovo

povinnost: manquer à ses obligationsvyhýbat se svým povinnostem

schodek: manque de caissepokladní schodek

slovo: manquer à sa parolene(do)držet slovo

věrný: manquer à ses principesnebýt věrný svým zásadám

zameškaný: heures de classe manquéeszameškané vyučovací hodiny

žert: plaisanterie manquéenepovedený žert

div: Il a failli/manqué de se noyer.Div že se neutopil.

chybět: Qui manque ?, Qui est absent ?, Y a-t-il des absents ?Kdo chybí? ve škole

nedostát: manquer à ses promessesnedostát slibům

nedostávat se: Il manque de courage.Nedostává se mu odvahy.

stýskat se: Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

trefit: manquer (son coup)netrefit

uletět: Il a raté/manqué son avion.Uletělo mu letadlo.

příště: La prochaine fois, je ne te manquerai pas.Příště tě dostanu.

vynechat: ne pas manquer une seule occasion de faire qqchnevynechat jedinou příležitost k čemu