Hlavní obsah

manquer [mɑ̃ke]

Tranzitivní sloveso

  1. de qqch postrádat, nemít co, nemít dost(atek) čehomanquer de bon sensnemít rozummanquer de patiencebýt netrpělivý
  2. à qqch nedostát čemu povinnosti ap.manquer à sa parolenedodržet slovomanquer à l'honneurjednat nečestně
  3. kniž.à/de faire qqch zapomenout, opomenout co
  4. de faire qqch málem, div že neIl avait manqué de tomber.Málem upadl.
  5. qqch (z)kazit, pokazit, promarnit co
  6. qqch netrefit schod ap., nezasáhnout, minout co míč, cíl ap.
  7. qqch zmeškat, nestihnout, propást comanquer le cochepropást příležitost

Vyskytuje se v

manque: à la manquemizerný, prachbídný

manque: manque de scrupulesnevybíravost

résistance: manquer de résistancenebýt (dostatečně) vytrvalý

train: avoir/manquer son trainstihnout/zmeškat vlak

usage: manquer d'usageneumět se chovat

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

devoir: manquer à son devoirnedostát své povinnosti

entregent: manquer d'entregentneumět se chovat

parole: Il ne lui manque que la parole.jen promluvit o chytrém zvířeti

taire: manquer une belle occasion de se taireříct co nevhod