Hlavní obsah

mer [mεʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. mořeau-dessus du niveau de la mernad hladinou moře, nadmořské výškypaquet de mervlna přelévající se přes palubuchien de mermáčka skvrnitá druh žralokaUn homme à la mer !Muž přes palubu!
  2. přen.de qqch moře, spousta, záplava čehomer de motszáplava slov

Vyskytuje se v

Adriatique: (mer) AdriatiqueJaderské moře

écumeur: écumeur (de mer)pirát, námořní lupič

éléphant: éléphant de merrypouš (sloní)

fruit: fruits de merplody moře

loup: loup de mermořský vlk námořník

scooter: scooter des mersvodní skútr

adjoint: adjoint au mairenáměstek starosty

amande: amande de merhřebenatka mořský jedlý mlž

anémone: zool. anémone de mermořská sasanka živočich

araignée: araignée de mer, crabe araignéekrab trnitý

bas: marée basse, basse mer ukončený odliv

célibataire: mère célibatairesvobodná matka

chien: chien de mermáčka skvrnitá druh žraloka

cigale: cigale de mermořský koník

cochon: cochon de mersviňucha

démonté: mer démontéerozbouřený moře

département: départements d'outre-merzámořské departementy

étoile: étoile de mermořská hvězda, hvězdice živočich

haut: haute merširé moře

inavouable: mœurs inavouableshanebné mravy

intérieur: mer intérieurevnitrozemní moře

mal: mal de mermořská nemoc

mère: frères par la mèrenevlastní bratři z matčiny strany

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

reine: reine mèrekrálovna matka

révérend: Révérende Mère R. M.velebná matka

delà: par-delà les mersza mořem

ionien: mer IonienneJónské moře

léger: mœurs légèreslehké mravy

outre-mer: territoires d'outre-merzámořská území

point de vue: point de vue sur la mervýhled na moře

sur: vue sur la mervýhled na moře

surplomber: rochers qui surplombent la merskály, které přesahují do moře

jupe: être dans les jupes de sa mèredržet se máminých sukní

méfiance: Méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

mère: L'oisiveté est la mère de tous les vices.Zahálka je matka hříchu.

mère: La méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

mœurs: autres temps, autres mœursjiná doba, jiný mrav

portrait: Elle est le portrait de sa mère.Jako by své matce vypadla z oka.

prudence: Prudence est mère de sûreté.Opatrnost je matkou moudrosti., Opatrnosti nikdy nezbývá.

sûreté: Prudence est mère de sûreté.Opatrnosti nikdy nezbývá.

jaderský: Jaderské moře(mer) Adriatique

královna: královna matkareine mère

mateřský: biol. mateřská buňkacellule mère

matka: matka představenámère

moře: geogr. Jaderské/Rudé/Černé/Baltské/Egejské/Karibské mořemer Adriatique/Rouge/Noire/Baltique/Égée/des Caraïbes

moře: geogr. vedlejší/vnitřní/okrajové mořemer secondaire/fermée/bordière

mořský: mořská nemocmal de mer

mravnost: (trestný čin) ohrožení mravnostioutrage aux bonnes mœurs

mravnostní: mravnostní policiepolice des mœurs

mrtvý: geogr. Mrtvé mořemer Morte

nádherný: skýtat nádherný výhled na mořeprésenter une vue splendide sur la mer

nemoc: mořská nemocmal de mer

panenka: Panenko skákavá!Bonne mère !

pozdravovat: Pozdravujte Vaši paní matku.Mes amitiés à Madame votre mère.

představená: matka představenáMère supérieure

rudý: Rudé mořemer Rouge

svobodný: svobodná matkamère célibataire, fille-mère

voda: teritoriální vodymer territoriale, eaux territoriales

výhled: pokoj s výhledem na mořechambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la mer

výška: v nadmořské výšce 300 metrů300 mètres au-dessus du niveau de la mer

daleko: Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?

jen: Má jenom matku.Il n'a que sa mère.

matka: nevlastní matkabelle-mère

moře: jet k mořialler à la mer

nevlastní: nevlastní matka/otecbelle-mère /beau-père

plod: mořské plodyfruits de mer

skútr: vodní skútrscooter des mers

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou matku.Je m'occupe de ma mère.

v, ve: plavat v mořinager dans la mer

ctít: náb. Cti otce svého a matku svou.Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.

dříví: nosit dříví do lesaporter de l'eau à la mer

kapka: To je jen kapka v moři.C'est une goutte d'eau dans la mer.

přes, přese: jít přes mrtvolyêtre prêt à tuer père et mère

sukně: držet se maminčiny sukněêtre dans les jupes de sa mère

zvládnout: To se dá zvládnout.Ce n'est pas la mer à boire.

žízeň: Má žízeň jako trám.Il boirait la mer et les poissons.