Hlavní obsah

mer [mεʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. mořeau-dessus du niveau de la mernad hladinou moře, nadmořské výškypaquet de mervlna přelévající se přes palubuchien de mermáčka skvrnitá druh žralokaUn homme à la mer !Muž přes palubu!
  2. přen.de qqch moře, spousta, záplava čehomer de motszáplava slov

Vyskytuje se v

écumeur: écumeur (de mer)pirát, námořní lupič

éléphant: éléphant de merrypouš (sloní)

fruit: fruits de merplody moře

loup: loup de mermořský vlk námořník

scooter: scooter des mersvodní skútr

adjoint: adjoint au mairenáměstek starosty

amande: amande de merhřebenatka mořský jedlý mlž

anémone: zool. anémone de mermořská sasanka živočich

araignée: araignée de mer, crabe araignéekrab trnitý

bas: marée basse, basse mer ukončený odliv

célibataire: mère célibatairesvobodná matka

chien: chien de mermáčka skvrnitá druh žraloka

cigale: cigale de mermořský koník

cochon: cochon de mersviňucha

démonté: mer démontéerozbouřený moře

département: départements d'outre-merzámořské departementy

étoile: étoile de mermořská hvězda, hvězdice živočich

haut: haute merširé moře

inavouable: mœurs inavouableshanebné mravy

intérieur: mer intérieurevnitrozemní moře

mal: mal de mermořská nemoc

mer: paquet de mervlna přelévající se přes palubu

mère: frères par la mèrenevlastní bratři z matčiny strany

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

reine: reine mèrekrálovna matka

révérend: Révérende Mère R. M.velebná matka

delà: par-delà les mersza mořem

ionien: mer IonienneJónské moře

léger: mœurs légèreslehké mravy

outre-mer: territoires d'outre-merzámořská území

point de vue: point de vue sur la mervýhled na moře

sur: vue sur la mervýhled na moře

surplomber: rochers qui surplombent la merskály, které přesahují do moře

jupe: être dans les jupes de sa mèredržet se máminých sukní

méfiance: Méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

portrait: Elle est le portrait de sa mère.Jako by své matce vypadla z oka.

prudence: Prudence est mère de sûreté.Opatrnost je matkou moudrosti., Opatrnosti nikdy nezbývá.

sûreté: Prudence est mère de sûreté.Opatrnosti nikdy nezbývá.

jaderský: (mer) Adriatique Jaderské moře

královna: reine mèrekrálovna matka

mateřský: cellule mèrebiol. mateřská buňka

matka: mère matka představená

moře: mer Adriatique/Rouge/Noire/Baltique/Égée/des Caraïbesgeogr. Jaderské/Rudé/Černé/Baltské/Egejské/Karibské moře

mořský: mal de mermořská nemoc

mravnost: outrage aux bonnes mœurs(trestný čin) ohrožení mravnosti

mravnostní: police des mœursmravnostní policie

mrtvý: mer Mortegeogr. Mrtvé moře

nádherný: présenter une vue splendide sur la merskýtat nádherný výhled na moře

nemoc: mal de mermořská nemoc

panenka: Bonne mère !Panenko skákavá!

pozdravovat: Mes amitiés à Madame votre mère.Pozdravujte Vaši paní matku.

představená: Mère supérieurematka představená

rudý: mer RougeRudé moře

svobodný: mère célibataire, fille-mère svobodná matka

voda: mer territoriale, eaux territorialesteritoriální vody

výhled: chambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la merpokoj s výhledem na moře

výška: 300 mètres au-dessus du niveau de la merv nadmořské výšce 300 metrů

daleko: Combien y a-t-il d'ici à la mer ?Jak daleko je to odsud k moři?

jen: Il n'a que sa mère.Má jenom matku.

nevlastní: belle-mère /beau-père nevlastní matka/otec

plod: fruits de mermořské plody

skútr: scooter des mersvodní skútr

svůj, svá, své, svoje: Je m'occupe de ma mère.Starám se o svou matku.

v, ve: nager dans la merplavat v moři

ctít: Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.náb. Cti otce svého a matku svou.

dříví: porter de l'eau à la mernosit dříví do lesa

kapka: C'est une goutte d'eau dans la mer.To je jen kapka v moři.

přes, přese: être prêt à tuer père et mèrejít přes mrtvoly

sukně: être dans les jupes de sa mèredržet se maminčiny sukně

zvládnout: Ce n'est pas la mer à boire.To se dá zvládnout.

žízeň: Il boirait la mer et les poissons.Má žízeň jako trám.

Adriatique: (mer) AdriatiqueJaderské moře