Hlavní obsah

mère [mεʀ]

Vyskytuje se v

célibataire: mère célibatairesvobodná matka

mère: frères par la mèrenevlastní bratři z matčiny strany

reine: reine mèrekrálovna matka

révérend: Révérende Mère R. M.velebná matka

jupe: être dans les jupes de sa mèredržet se máminých sukní

méfiance: Méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

portrait: Elle est le portrait de sa mère.Jako by své matce vypadla z oka.

prudence: Prudence est mère de sûreté.Opatrnost je matkou moudrosti., Opatrnosti nikdy nezbývá.

sûreté: Prudence est mère de sûreté.Opatrnosti nikdy nezbývá.

královna: reine mèrekrálovna matka

mateřský: cellule mèrebiol. mateřská buňka

matka: mère matka představená

panenka: Bonne mère !Panenko skákavá!

pozdravovat: Mes amitiés à Madame votre mère.Pozdravujte Vaši paní matku.

představená: Mère supérieurematka představená

svobodný: mère célibataire, fille-mère svobodná matka

jen: Il n'a que sa mère.Má jenom matku.

nevlastní: belle-mère /beau-père nevlastní matka/otec

svůj, svá, své, svoje: Je m'occupe de ma mère.Starám se o svou matku.

ctít: Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.náb. Cti otce svého a matku svou.

přes, přese: être prêt à tuer père et mèrejít přes mrtvoly

sukně: être dans les jupes de sa mèredržet se maminčiny sukně