Hlavní obsah

mère [mεʀ]

Vyskytuje se v

célibataire: mère célibatairesvobodná matka

mère: frères par la mèrenevlastní bratři z matčiny strany

reine: reine mèrekrálovna matka

révérend: Révérende Mère R. M.velebná matka

jupe: être dans les jupes de sa mèredržet se máminých sukní

méfiance: Méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

portrait: Elle est le portrait de sa mère.Jako by své matce vypadla z oka.

prudence: Prudence est mère de sûreté.Opatrnost je matkou moudrosti., Opatrnosti nikdy nezbývá.

sûreté: Prudence est mère de sûreté.Opatrnosti nikdy nezbývá.