Hlavní obsah

matka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rodič) mère fnevlastní matkabelle-mère f
  2. (zvířecí) mère f
  3. (pečovatelka, ochránkyně ap.) mère fmatka představenámère f
  4. (matice) écrou m

Vyskytuje se v

dědictví: dědictví po matcehéritage maternel

královna: královna matkareine mère

pozdravovat: Pozdravujte Vaši paní matku.Mes amitiés à Madame votre mère.

představená: matka představenáMère supérieure

svobodný: svobodná matkamère célibataire, fille-mère

jen: Má jenom matku.Il n'a que sa mère.

nevlastní: nevlastní matka/otecbelle-mère /beau-père

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou matku.Je m'occupe de ma mère.

ctít: náb. Cti otce svého a matku svou.Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.

célibataire: mère célibatairesvobodná matka

maternel: héritage materneldědictví po matce

protection: Protection maternelle et infantile P. M. I.péče o matku a dítě

reine: reine mèrekrálovna matka

révérend: Révérende Mère R. M.velebná matka

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

mère: L'oisiveté est la mère de tous les vices.Zahálka je matka hříchu.

portrait: Elle est le portrait de sa mère.Jako by své matce vypadla z oka.

prudence: Prudence est mère de sûreté.Opatrnost je matkou moudrosti., Opatrnosti nikdy nezbývá.