Hlavní obsah

nemoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (choroba) maladie f, mal mspavá nemocmaladie f du sommeilmořská nemocmal m de mernemoc z povolánímaladie f professionnelle
  2. (špatná vlastnost) maladie f

Vyskytuje se v

vystát: nemoci vystátnemoci snést ne pas pouvoir* supporter

dědičný: dědičná nemocmaladie héréditaire

kráva: nemoc šílených kravmaladie de la vache folle

mořský: mořská nemocmal de mer

pohlavní: pohlavní nemocmaladie vénérienne

pokročilý: nemoc ve velmi pokročilém stadiumaladie à un stade très avancé

předpověď: med. předpověď průběhu nemocipronostic

přenosný: přenosná nemocmaladie transmissible

příčina: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

rovnat se: nemoci se rovnat komuêtre inférieur à qqn

spavý: med. spavá nemocmaladie du sommeil

zemřít: zemřít na nemocmourir de maladie

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

léčit: Lépe je nemocem předcházet, než je léčit.Mieux vaut prévenir que guérir.

přecházet: přecházet nemoclaisser une maladie sans soins

přijít: nemoci přijít komu/čemu na chuťne pas pouvoir encadrer qqn/qqch

couver: nosit v sobě nemoc zárodkycouver (une maladie)

indicatif: příznak nemocisigne indicatif d'une maladie

infantile: dětské nemocimaladies infantiles

inférieur: nemoci se rovnat komuêtre inférieur à qqn

mal: mořská nemocmal de mer

rossignol: = kožní nemoc koželuhů mezi prstyrossignol des tanneurs

vache: nemoc šílených kravhovor. maladie de la vache folle

affaiblir: být vysílen nemocíêtre affaibli par la maladie

communiquer: nakazit koho, přenést nemoc na kohocommuniquer une maladie à qqn

décharner: Po té nemoci je jen kost a kůže.Cette maladie l'a complètement décharné.

découvrir: zjistit nemoc u pacientadécouvrir une maladie chez un patient

occulte: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

pardonner: nemoc, která nikoho neušetřímaladie qui ne pardonne pas

oiseau: nemoci komu přijít na jménodonner à qqn des noms d'oiseaux

prévenir: Lépe je nemocem předcházet než je léčit.Mieux vaut prévenir que guérir.

sentir: nemoci koho ani cítithovor. ne pas pouvoir sentir qqn

nemoc: spavá nemocmaladie du sommeil