Hlavní obsah

chyba

Vyskytuje se v

diktát: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

náprava: náprava chybcorrection des défauts

pravopisný: pravopisná chybafaute d'orthographe

tiskový: tisková chybaerratum , coquille

výpočet: chyba ve výpočtuerreur de calcul

závažný: závažná chybabourde , faute lourde

nerozum: chyba z nerozumufaute d'imprudence

lávka: pořek. Chyba lávky! omylLoin de là !, Vous n'y êtes pas !

slib: Sliby (jsou) chyby.Promettre et tenir font deux.

učit se: přísl. Chybami se člověk učí.On apprend à vivre à ses dépens.

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

défaut: être en défautdopustit se chyby, provinit se

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

faute: faute d'orthographe/de grammairepravopisná/gramatická chyba

inattention: faute d'inattentionchyba z nepozornosti

incertitude: mat. incertitude absolue/relativeabsolutní/relativní krajní chyba

marge: marge d'erreurtolerance chyb

comporter: Ce texte comporte des erreurs.Ten text obsahuje chyby.

confesser: confesser son erreurpřiznat chybu

constater: constater une erreurzjistit chybu

entourer: entourer les fautes en rougezakroužkovat chyby červeně

faire: faire une erreurudělat chybu

matériel: erreur matériellevěcná chyba

quel: Quelle est votre erreur !To je vaše chyba!

refaire: refaire les mêmes erreursudělat znovu tytéž chyby

promettre: promettre et tenir sont deuxsliby chyby

si: Avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille.Kdyby nebylo kdyby, nebylo by chyby.