Hlavní obsah

chyba

Vyskytuje se v

diktát: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

náprava: náprava chybcorrection des défauts

pravopisný: pravopisná chybafaute d'orthographe

tiskový: tisková chybaerratum , coquille

výpočet: chyba ve výpočtuerreur de calcul

závažný: závažná chybabourde , faute lourde

nerozum: chyba z nerozumufaute d'imprudence

lávka: pořek. Chyba lávky! omylLoin de là !, Vous n'y êtes pas !

slib: Sliby (jsou) chyby.Promettre et tenir font deux.

učit se: přísl. Chybami se člověk učí.On apprend à vivre à ses dépens.

de: být trestán za své chybyêtre puni de ses fautes

défaut: dopustit se chyby, provinit seêtre en défaut

dictée: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

faute: pravopisná/gramatická chybafaute d'orthographe/de grammaire

inattention: chyba z nepozornostifaute d'inattention

incertitude: absolutní/relativní krajní chybamat. incertitude absolue/relative

marge: tolerance chybmarge d'erreur

comporter: Ten text obsahuje chyby.Ce texte comporte des erreurs.

confesser: přiznat chybuconfesser son erreur

constater: zjistit chybuconstater une erreur

entourer: zakroužkovat chyby červeněentourer les fautes en rouge

faire: udělat chybufaire une erreur

matériel: věcná chybaerreur matérielle

quel: To je vaše chyba!Quelle est votre erreur !

refaire: udělat znovu tytéž chybyrefaire les mêmes erreurs

promettre: sliby chybypromettre et tenir sont deux

si: Kdyby nebylo kdyby, nebylo by chyby.Avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille.

chyba: pravopisná chybafaute d'orthographe