Hlavní obsah

chyba

Vyskytuje se v

diktát: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

náprava: náprava chybcorrection des défauts

pravopisný: pravopisná chybafaute d'orthographe

tiskový: tisková chybaerratum , coquille

výpočet: chyba ve výpočtuerreur de calcul

závažný: závažná chybabourde , faute lourde

nerozum: chyba z nerozumufaute d'imprudence

lávka: pořek. Chyba lávky! omylLoin de là !, Vous n'y êtes pas !

slib: Sliby (jsou) chyby.Promettre et tenir font deux.

učit se: přísl. Chybami se člověk učí.On apprend à vivre à ses dépens.