Hlavní obsah

příčina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (původ, zdroj) cause f, raison f, fondement mskrytá příčina nemocicause f occulte d'une maladie
  2. (důvod) raison f, cause f, pourquoi mbezprostřední příčinacause f immédiate

Vyskytuje se v

druhotný: druhotná příčinacause seconde

zavdat: zavdat příčinu čemudonner prise/lieu/sujet à qqch, motiver qqch

final: filoz. cause finaleposlední příčina

occulte: cause occulte d'une maladieskrytá příčina nemoci

apparent: sans cause apparentebez zjevné příčiny

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky