Hlavní obsah

dědičný

Přídavné jméno

  1. (zděděný) génétique, héréditairedědičná nemocmaladie f héréditairedědičný hříchpéché m origineldědičný titultitre m héréditaire
  2. (ustanovený právem dědictví) héréditaire

Vyskytuje se v

monarchie: monarchie héréditairedědičná monarchie

přeslice: tomber en quenouillebýt dědičný po přeslici

héréditaire: droit héréditairedědičné právo

hérédité: lourde hérédité, hérédité chargéedědičná zátěž, dědičné zatížení

dědičný: maladie héréditairedědičná nemoc