Hlavní obsah

sens [sɑ̃s]

Podstatné jméno mužské

  1. smyslreprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.
  2. de qqch smysl, cit pro co, cítěnísens de l'humoursmysl pro humor
  3. les sens kniž., zast.smyslnost, sexuální touha, chtíč
  4. bon sens zdravý rozum jednotlivcegros bon senszdravý selský rozumen dépit du bon sensproti zdravému rozumu
  5. mínění, názorabonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu
  6. pohled, náhled, hlediskoen un sensz určitého pohledu, v určitém smyslu
  7. smysl, význam např. slovaau sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

Podstatné jméno mužské

  1. směrdans le sens de qqchve směru čehodans tous les sens, en tout sensvšemi směry, na všechny strany, křížem krážem
  2. sens dessus dessous vzhůru nohama i přen., páté přes deváté
  3. sens devant derrière předkem dozadu, zadem dopředu

Vyskytuje se v

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

commun: sens communzdravý rozum

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

dessous: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dessus: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

giratoire: sens giratoiresměr jízdy na kruhovém objezdu

large: au sens large du termev širším slova smyslu

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

propre: sens proprepůvodní význam slova ap.

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

unique: rue à sens uniquejednosměrná ulice

opposé: sens opposéopačný směr

pervertir: pervertir le sens d'un textepřekroutit smysl textu

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

devant: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

proche: les mots de sens procheslova podobného významu

hodinový: proti směru hodinových ručičekdans le sens inverse des aiguilles d'une montre

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

lad: bez ladu a skladupêle-mêle, sens dessus-dessous

nesmysl: holý nesmyslpur non-sens

opačný: opačný směrsens opposé, contresens

opačný: slova opačného významumots de sens opposé

orgán: smyslové orgányorganes des sens

orientační: mít orientační smyslavoir le sens de l'orientation

otáčet: otáčet proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

otočit: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

podobný: slova podobného významumots de sens proche

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

rozum: zdravý rozumbon sens , sens commun, saine raison

rozum: selský rozumgros bon sens

ručička: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

selský: selský rozumgros bon sens

slovo: dvojsmyslné slovomot à double sens

směr: opačný směrsens opposé

smysl: širší/užší smysl slovasens large/restreint d'un mot

smysl: smysl životasens de la vie

smysl: smysl pro krásusens de la beauté

smysl: pět smyslůles cinq sens

smyslový: smyslové orgányorganes des sens

spravedlnost: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

široký: v širším slova smysluau sens large du terme

ulice: jednosměrná ulicerue à sens unique

úzký: užší smysl slovasens restreint d'un mot