Hlavní obsah

smysl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (význam) sens m, signification f(slova ap.) acception fv pravém slova smyslupar excellencev širším smyslupar extensionširší/užší smysl slovasens large/restreint d'un mot
  2. (účel) sens mNemá smysl o tom mluvit.Ça ne vaut pas la peine d'en parler.smysl životasens de la vie
  3. (pochopení, cit) sens m, esprit m, intelligence fsmysl pro krásusens m de la beauté
  4. (zrak, sluch ap.) sens mpět smyslůles cinq sens
  5. smysly (jasné vědomí) sens m

Vyskytuje se v

orientační: mít orientační smyslavoir le sens de l'orientation

pravý: v pravém slova smyslupar excellence, proprement dit

slovo: v pravém slova smyslu přesně řečenoproprement dit

spravedlnost: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

široký: v širším slova smysluau sens large du terme

úzký: užší smysl slovasens restreint d'un mot

humor: mít smysl pro humoravoir le sens de l'humour

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

beauté: sentiment de la beautésmysl pro krásu

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

large: au sens large du termev širším slova smyslu

sens: reprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.

sens: en un sensz určitého pohledu, v určitém smyslu

sens: au sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

pervertir: pervertir le sens d'un textepřekroutit smysl textu

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

sens: sens de l'humoursmysl pro humor