Hlavní obsah

devant [d(ə)vɑ̃]

Předložka

  • qqn/qqch před kým/čím místněÔtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

Vyskytuje se v

devoir: se devoirà qqn mít povinnost ke/vůči komu/čemu

sens: sens devant derrièrepředkem dozadu, zadem dopředu

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

devoir: devoir conjugalmanželská povinnost

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

justice: devant la justice, en justicepřed soudem

devoir: Il doit terminer ce travail ce soir.Tu práci musí dokončit dnes večer.

devoir: Vous devez vous tromper.Musíte se mýlit.

devoir: manquer à son devoirnedostát své povinnosti

devoir: corriger des devoirsopravit úkoly

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

pouvoir: donner un pouvoir par-devant notaireudělit plnou moc před notářem

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

buffet: hovor. Il danse devant le buffet.Kručí mu v žaludku., Suší hubu.

chandelle: devoir une fière chandelle à qqnbýt velmi zavázán komu

chose: Chose promise, chose due.Co se slíbí, musí se splnit.

danser: danser devant le buffetpískat kudlu, třít bídu

: Chose promise, chose due.Co se slíbí, to se splní.

porte: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

promis: Chose promise, chose due.Co se slíbí, to se splní.

scotcher: hovor. être scotché devant la télébýt přilepený před televizí

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

tombe: Il doit se retourner dans sa tombe.Ten se musí obracet v hrobě.

dlužit: dlužit komu penízedevoir de l'argent à qqn

domácí: domácí úlohadevoir

komise: předstoupit před komisipasser devant un jury

ohled: muset brát ohled(y) na kohodevoir des égards à qqn

pomyšlení: dělat komu pomyšleníaller au devant des moindres désirs de qqn

předek: předek domudevant d'une maison

předek: zeměd. předek konějambes de devant d'un cheval

předek: předek košiledevant d'une chemise

přítomnost: za přítomnosti notářepar-devant (le) notaire

soud: předstoupit před soudse présenter devant la justice

zadost: učinit povinnostem zadostaccomplir son devoir

kručet: Kručí mu v žaludku.hovor. Il danse devant le buffet.

kudy: Kudy mám jít?Je dois prendre quelle direction ?

mít: Co mám dělat?Qu'est-ce que je dois faire ?

mít: Zítra má pršet.Il devrait pleuvoir demain.

muset: Musím jít na záchod.Je dois aller aux toilettes.

muset: Musím (jít) domů.Je dois rentrer chez moi.

muset: Už musí být velký.Il doit être grand maintenant.

mýlit se: Musíte se mýlit.Vous devez vous tromper.

naproti: jít naproti komualler au-devant de qqn

nejspíš: Nejspíš je nemocen.Il doit être malade.

zavolat: Musím si zavolat.Je dois passer un coup de fil.

bída: třít bídudanser devant le buffet

kudla: pískat kudludanser devant le buffet

napřed: odejít nohama napřed zemřítpartir les pieds devant

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

přilepený: být přilepený před televizíêtre scotché devant la télé

rovnou: expr. (jít) rovnou za nosem(aller) tout droit devant soi

sušit: sušit hububouffer des briques, se brosser le ventre, danser devant le buffet

tam: pořek. Musíme tam všichni.Tout le monde doit y passer.

třít: expr. třít bídu s nouzítraîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffet

vyjít: vyjít komu vstřícaller au devant des souhaits de qqn

zamést: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte