Hlavní obsah

vyjít

Dokonavé sloveso

 1. (dostat se ven) sortir(opustit) quitter
 2. vyjít (si) (vydat se někam) sortir
 3. (pěšky nahoru) monter
 4. (o slunci ap.) se lever
 5. (na povrch) sortir, partir, émergerVyšlo najevo, že...Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...
 6. (být vydán tiskem) paraître
 7. (z určitého stavu) sortir
 8. (dobře dopadnout) tomber bien, co komu réussir, parvenir à faire qqch
 9. (být zadobře) être en bons termes
 10. (vzít za východisko) partir
 11. (na něj. cenu) na kolik revenir à qqch(na kolik) monter
 12. (vybýt) avoir le temps
 13. (vystačit) s'en tirer

Vyskytuje se v

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

nastejno: Vyjde to nastejno.Cela revient au même.

koncept: vyjít z konceptu kecatperdre les pédales

vstříc: přen. vyjít komu vstřícaller à la rencontre des souhaits de qqn

commode: Nedá se s ní snadno vyjít.Elle n'est pas commode.

paraître: právě vyšlovient de paraître

boucler: vyrovnat rozpočet, vyjít s penězipřen. boucler son budget

joindre: vyjít s penězijoindre les deux bouts

pareil: To vyjde nastejno., To je prašť jako uhoď.C'est du pareil au même.

pédale: ztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimohovor. perdre les pédales

prix: To je jedno., Vyjde to na stejno.C'est le même prix.

vyjít: Vyšlo najevo, že...Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...