Hlavní obsah

devant [d(ə)vɑ̃]

Předložka

  • qqn/qqch před kým/čím místněÔtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

Vyskytuje se v

devoir: se devoirà qqn mít povinnost ke/vůči komu/čemu

sens: sens devant derrièrepředkem dozadu, zadem dopředu

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

devoir: devoir conjugalmanželská povinnost

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

justice: devant la justice, en justicepřed soudem

devoir: Il doit terminer ce travail ce soir.Tu práci musí dokončit dnes večer.

devoir: Vous devez vous tromper.Musíte se mýlit.

devoir: manquer à son devoirnedostát své povinnosti

devoir: corriger des devoirsopravit úkoly

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

pouvoir: donner un pouvoir par-devant notaireudělit plnou moc před notářem

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

buffet: hovor. Il danse devant le buffet.Kručí mu v žaludku., Suší hubu.

chandelle: devoir une fière chandelle à qqnbýt velmi zavázán komu

chose: Chose promise, chose due.Co se slíbí, musí se splnit.

danser: danser devant le buffetpískat kudlu, třít bídu

: Chose promise, chose due.Co se slíbí, to se splní.

porte: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

promis: Chose promise, chose due.Co se slíbí, to se splní.

scotcher: hovor. être scotché devant la télébýt přilepený před televizí

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

tombe: Il doit se retourner dans sa tombe.Ten se musí obracet v hrobě.