Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) chose f, objet m(předmět u něhož neznáme jeho jméno) fourbi m
  2. věci (osobní ap.) affaires f pluklidit si své věciranger ses affairesnachystat si věci na cestupréparer ses affaires pour partir
  3. (skutečnost) chose f, affaire fnazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom
  4. (událost) chose f, affaire fv této věci v tomto směruà cet égard
  5. (problém, záležitost) affaire f(proces) práv. cause fjít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débatMinisterstvo zahraničních věcíMinistère des Affaires étrangères

Vyskytuje se v

držet: tenir une chose secrètedržet věc v tajnosti

chod: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

jádro: aller au fond des chosesjít k jádru věcí

jediný: la seule chose qui importejediná věc, na které záleží

možný: toutes sortes de chosesvšechny možné věci

obvyklý: le cours ordinaire des choses obvyklý chod věcí

podstata: aller au fond des chosesjít k podstatě věcí

prospěch: aider la causebýt ku prospěchu věci

přirozený: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

rovnou: entrer dans le vif/le cœur du débatjít rovnou k věci v diskusi

starý: vieillerie stará věc

stejný: répéter dix fois la même chosedesetkrát opakovat tu stejnou věc

tajnost: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

všední: banalité všední věc

vyřízený: affaire régléevyřízená věc

zahraniční: Ministère des Affaires étrangèresMinisterstvo zahraničních věcí

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Ce n'est pas ton affaire.To není tvoje věc.

vkus: C'est (une) question de goût.To je věc vkusu.

brát: prendre les choses comme elles viennentbrát věci takové, jaké jsou

cizí: fourrer son nez partoutstrkat nos do cizích věcí

hotový: C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.To je hotová věc.

jméno: appeler les choses par leur nomnaz(ý)vat věci pravými jmény

nazývat: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravými jmény

pojmenovat: appeler les choses par leur nompojmenovat věci pravými jmény

postavit: placer qqn devant le fait accomplipostavit koho před hotovou věc

přímo: aller droit au butjít přímo na věc

starost: avoir d'autres chats à fouettermít důležitější věci na starost

stinný: revers de la médaillestinná stránka věci

tragicky: prendre une chose au tragiquebrát věc tragicky

chose: C'est chose faite.Je to hotová věc.

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

déférer: déférer une affaire à un tribunalpostoupit věc k soudu

délit: corps du délitvěc doličná, corpus delicti

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

étranger: Ministère des Affaires étrangèresMinisterstvo zahraničních věcí

facile: chose facile à comprendresnadno pochopitelná věc

fond: aller au fond des chosesjít k jádru věci

menu: menu fretinnepodstatné věci, odpad(ky)

quai: Quai (d'Orsay)= sídlo francouzského Ministerstva zahraničních věcí v Paříži

secret: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

tiroir: fond de tiroirbezcenné věci zastrčené v šuplíku

valeur: objet sans valeurbezcenná věc

dissimuler: dissimuler un objet voléschovat kradenou věc

personnel: objets personnelsosobní věci

réfléchir: Cet chose donne à réfléchir.Ta věc nutí k zamyšlení.

chapitre: Ce chapitre est clos.Ta věc je uzavřena.

charrue: mettre la charrue avant les bœufsvzít věc za opačný konec

croix: C'est la croix et la bannière.To je těžká věc.

danse: entrer dans la dansevložit se do věci

droit: aller droit au butjít přímo na věc

fourrer: fourrer son nez partoutstrkat nos do cizích věcí

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

mouton: Revenons à nos moutons.Vraťme se k naší věci.

musée: hovor. musée des horreurshromada nevkusných věcí, strašná podívaná

musique: hovor. En avant la musique !Jdeme na věc!

noir: pousser les choses au noirvidět věci černě

plat: mettre les pieds dans le platříkat věci na plnou hubu

pot: découvrir le pot aux rosespřijít věci na kloub, odhalit tajemství

revenir: Revenons à nos moutons.Vraťme se k věci.

revers: revers de la médaillerub věci

suivre: suivre son idéedržet se věci

superficie: s'en tenir à la superficie des choseszůstat jen na povrchu věci

sûr: être sûr de son coupbýt si jist svou věcí

tapis: mettre une affaire sur le tapisdát věc na přetřes

věc: ranger ses affairesuklidit si své věci