Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) chose f, objet m(předmět u něhož neznáme jeho jméno) fourbi m
  2. věci (osobní ap.) affaires f pluklidit si své věciranger ses affairesnachystat si věci na cestupréparer ses affaires pour partir
  3. (skutečnost) chose f, affaire fnazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom
  4. (událost) chose f, affaire fv této věci v tomto směruà cet égard
  5. (problém, záležitost) affaire f(proces) práv. cause fjít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débatMinisterstvo zahraničních věcíMinistère des Affaires étrangères

Vyskytuje se v

držet: držet věc v tajnostitenir une chose secrète

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

možný: všechny možné věcitoutes sortes de choses

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

podstata: jít k podstatě věcíaller au fond des choses

prospěch: být ku prospěchu věciaider la cause

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

rovnou: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif/le cœur du débat

starý: stará věcvieillerie

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

všední: všední věcbanalité

vyřízený: vyřízená věcaffaire réglée

zahraniční: Ministerstvo zahraničních věcíMinistère des Affaires étrangères

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To není tvoje věc.Ce n'est pas ton affaire.

vkus: To je věc vkusu.C'est (une) question de goût.

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

cizí: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

hotový: To je hotová věc.C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

přímo: jít přímo na věcaller droit au but

starost: mít důležitější věci na starostavoir d'autres chats à fouetter

stinný: stinná stránka věcirevers de la médaille

tragicky: brát věc tragickyprendre une chose au tragique

chose: C'est chose faite.Je to hotová věc.

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

déférer: déférer une affaire à un tribunalpostoupit věc k soudu

délit: corps du délitvěc doličná, corpus delicti

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

étranger: Ministère des Affaires étrangèresMinisterstvo zahraničních věcí

facile: chose facile à comprendresnadno pochopitelná věc

fond: aller au fond des chosesjít k jádru věci

menu: menu fretinnepodstatné věci, odpad(ky)

quai: Quai (d'Orsay)= sídlo francouzského Ministerstva zahraničních věcí v Paříži

secret: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

sujet: au sujet de qqn/qqchve věci koho/čeho, pokud jde o koho/co

sujet: hors du sujetod věci, nesouvisející

tiroir: fond de tiroirbezcenné věci zastrčené v šuplíku

valeur: objet sans valeurbezcenná věc

dissimuler: dissimuler un objet voléschovat kradenou věc

personnel: objets personnelsosobní věci

réfléchir: Cet chose donne à réfléchir.Ta věc nutí k zamyšlení.

chapitre: Ce chapitre est clos.Ta věc je uzavřena.

charrue: mettre la charrue avant les bœufsvzít věc za opačný konec

croix: C'est la croix et la bannière.To je těžká věc.

danse: entrer dans la dansevložit se do věci

droit: aller droit au butjít přímo na věc

fourrer: fourrer son nez partoutstrkat nos do cizích věcí

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

mouton: Revenons à nos moutons.Vraťme se k naší věci.

musée: hovor. musée des horreurshromada nevkusných věcí, strašná podívaná

musique: hovor. En avant la musique !Jdeme na věc!

noir: pousser les choses au noirvidět věci černě

plat: mettre les pieds dans le platříkat věci na plnou hubu

pot: découvrir le pot aux rosespřijít věci na kloub, odhalit tajemství

revenir: Revenons à nos moutons.Vraťme se k věci.

revers: revers de la médaillerub věci

suivre: suivre son idéedržet se věci

superficie: s'en tenir à la superficie des choseszůstat jen na povrchu věci

sûr: être sûr de son coupbýt si jist svou věcí

tapis: mettre une affaire sur le tapisdát věc na přetřes