Hlavní obsah

chod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (činnost stroje ap.) marche f, fonctionnement muvést do chodumettre en routezařadit zpětný chodfaire machine arrière
  2. (průběh) cours m(postup) cheminement mpřirozený chod věcícours m naturel des choses
  3. (pokrm v řadě) plat m, mets mzast. service mhlavní chodplat m principal

Vyskytuje se v

obvyklý: le cours ordinaire des choses obvyklý chod věcí

opětný: remise en marcheopětné uvedení do chodu o stroji ap.

pochod: En avant, marche !Pochodem v chod!

přirozený: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

zpětný: faire machine arrièrezařadit zpětný chod

uvést: mettre qqch en marcheuvést co do provozu/chodu

activité: en pleine activitév plné činnosti, v plném chodu, v plném provozu

marche: marche arrièrezpětný chod, zpátečka

mise: mise en jeu/œuvreuvedení v činnost/do chodu/do provozu

marcher: faire marcher une machineuvést stroj do chodu

chod: mettre en routeuvést do chodu