Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) chose f, objet m(předmět u něhož neznáme jeho jméno) fourbi m
  2. věci (osobní ap.) affaires f pluklidit si své věciranger ses affairesnachystat si věci na cestupréparer ses affaires pour partir
  3. (skutečnost) chose f, affaire fnazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom
  4. (událost) chose f, affaire fv této věci v tomto směruà cet égard
  5. (problém, záležitost) affaire f(proces) práv. cause fjít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débatMinisterstvo zahraničních věcíMinistère des Affaires étrangères

Vyskytuje se v

držet: držet věc v tajnostitenir une chose secrète

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

možný: všechny možné věcitoutes sortes de choses

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

podstata: jít k podstatě věcíaller au fond des choses

prospěch: být ku prospěchu věciaider la cause

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

rovnou: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif/le cœur du débat

starý: stará věcvieillerie

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

všední: všední věcbanalité

vyřízený: vyřízená věcaffaire réglée

zahraniční: Ministerstvo zahraničních věcíMinistère des Affaires étrangères

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To není tvoje věc.Ce n'est pas ton affaire.

vkus: To je věc vkusu.C'est (une) question de goût.

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

cizí: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

hotový: To je hotová věc.C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

přímo: jít přímo na věcaller droit au but

starost: mít důležitější věci na starostavoir d'autres chats à fouetter

stinný: stinná stránka věcirevers de la médaille

tragicky: brát věc tragickyprendre une chose au tragique