Hlavní obsah

přímo

Částice

  • zdůrazněnípresque(naprosto) franchementpřímo uprostřed čehoen plein milieu, au beau milieu de qqch

Vyskytuje se v

daň: přímá daňimpôt direct

kop: přímý volný kopcoup franc

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscours/style indirect

otázka: nepřímá otázkainterrogation indirecte

předmět: ling. předmět přímý/nepřímýcomplément (d'objet) direct/indirect

přenos: přímý přenos/přenos ze záznamuretransmission en direct/en différé

přímo: přímo uprostřed čehoen plein milieu, au beau milieu de qqch

přímý: úhel přímýangle plat

úměrný: veličiny přímo/nepřímo úměrnégrandeurs directement/inversement proportionnelles

závislost: přímá závislostraison directe

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

attribution: nepřímý předmětcomplément d'attribution

détour: přímo, bez okolkůsans détour

direct: přímá daňimpôt direct

goulot: pít (přímo) z lahveboire au goulot

indirect: nepřímá otázkaling. interrogation indirecte

intermédiaire: bez prostředníka, přímosans intermédiaire

inversement: nepřímo úměrnýinversement proportionnel

plat: úhel přímýgeom. angle plat

proportionnel: veličiny přímo/nepřímo úměrnégrandeurs directement/inversement proportionnelles

style: přímá/nepřímá řečstyle direct/indirect

angle: přímý/ostrý/tupý/pravý úhelangle plat/aigu/obtus/droit

émission: přímý přenosémission en direct

phrase: přímo, bez okolkůsans phrases

regarder: (po)dívat se komu přímo do očíregarder qqn bien en face

régime: předmět přímýrégime direct

beau: přímo uprostřed, v samém středuau beau milieu

but: jít přímo k cílialler droit au but

droit: jít přímo na věcaller droit au but

face: dívat se smrti přímo do tvářeregarder la mort en face

franc: přímý v jednánífranc du collier

oblique: nepřímý pádling. cas obliques

pièce: být z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádnýêtre fait d'une seule pièce