Hlavní obsah

přímo

Částice

  • zdůrazněnípresque(naprosto) franchementpřímo uprostřed čehoen plein milieu, au beau milieu de qqch

Vyskytuje se v

daň: přímá daňimpôt direct

kop: přímý volný kopcoup franc

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscours/style indirect

nepřímý: ling. nepřímá otázkainterrogation indirecte

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostraison inverse

nepřímý: ekon. nepřímé daněimpôts indirects

otázka: nepřímá otázkainterrogation indirecte

předmět: ling. předmět přímý/nepřímýcomplément (d'objet) direct/indirect

přenos: přímý přenos/přenos ze záznamuretransmission en direct/en différé

přímý: úhel přímýangle plat

přímý: mat. přímá úměrnostraison directe

přímý: mat. přímý úhelangle plat

přímý: ling. předmět přímýcomplément (d'objet) direct

přímý: ekon. přímá daňimpôt direct

přímý: přímý přenosretransmission en direct

přímý: přímá linkaligne directe

úměrný: veličiny přímo/nepřímo úměrnégrandeurs directement/inversement proportionnelles

závislost: přímá závislostraison directe

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

attribution: complément d'attributionnepřímý předmět

détour: sans détourpřímo, bez okolků

direct: impôt directpřímá daň

direct: complément (d'objet) directpředmět přímý

direct: discours directpřímá řeč

goulot: boire au goulotpít (přímo) z lahve

indirect: ling. interrogation indirectenepřímá otázka

indirect: ling. discours indirectnepřímá řeč

indirect: ling. complément d'objet indirectnepřímý předmět

intermédiaire: sans intermédiairebez prostředníka, přímo

inversement: inversement proportionnelnepřímo úměrný

plat: geom. angle platúhel přímý

proportionnel: grandeurs directement/inversement proportionnellesveličiny přímo/nepřímo úměrné

style: style direct/indirectpřímá/nepřímá řeč

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

émission: émission en directpřímý přenos

phrase: sans phrasespřímo, bez okolků

regarder: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

régime: régime directpředmět přímý

beau: au beau milieupřímo uprostřed, v samém středu

but: aller droit au butjít přímo k cíli

droit: aller droit au butjít přímo na věc

face: regarder la mort en facedívat se smrti přímo do tváře

franc: franc du collierpřímý v jednání

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

oblique: ling. discours obliquenepřímá řeč

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný