Hlavní obsah

ouvertement [uvεʀtəmɑ̃]

Vyskytuje se v

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.