Hlavní obsah

ouvertement [uvεʀtəmɑ̃]

Vyskytuje se v

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

ouvert: fracture ouverteotevřená zlomenina

ouvert: à ciel ouvertpod širým nebem

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

ouvert: à bras ouvertss otevřenou náručí

ouvert: à cœur ouvertupřímně, otevřeně, bez přetvářky

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen