Hlavní obsah

inversement [ε̃vεʀsəmɑ̃]

Vyskytuje se v

inverse: à l'inversenaopak

inverse: dans l'ordre inversev opačném pořadí

inverse: fonction/opération inverseinverzní funkce/operace

proportionnel: grandeurs directement/inversement proportionnellesveličiny přímo/nepřímo úměrné

hodinový: proti směru hodinových ručičekdans le sens inverse des aiguilles d'une montre

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostraison inverse

opačný: v opačném pořadídans l'ordre inverse

otáčet: otáčet proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

otočit: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

pořadí: v opačném pořadídans l'ordre inverse

ručička: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

úměrný: veličiny přímo/nepřímo úměrnégrandeurs directement/inversement proportionnelles