Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo, předmět ap.) but msport. arrivée f(cesty) destination fproběhnout cílemfranchir l'arrivée
  2. (úmysl, účel) but m, objectif m, intention fbez cíle nazdařbůhà l'aventure

Vyskytuje se v

proběhnout: franchir l'arrivéeproběhnout cílem

projet: franchir l'arrivéeprojet cílem

výchovný: but éducateurvýchovný cíl

but: atteindre le butzasáhnout cíl

fin: À quelle fin ?Za jakým účelem?, K jakému cíli?

objectif: avoir pour objectif qqchmít za cíl co

nid: Petit à petit, l'oiseau fait son nid.Velkou pílí dojdeš k cíli., Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

port: arriver à bon portšťastně dorazit (do cíle)

cíl: franchir l'arrivéeproběhnout cílem