Hlavní obsah

style [stil]

Vyskytuje se v

style: stylový, slohový nábytek ap.de style

couleur: nevýrazný stylstyle sans couleur

exubérance: květnatost slohuexubérance du style

goût: dans le goût...ve stylu...

look: changer de lookzměnit styl líčení, oblékání ap.

lutte: lutte librezápas ve volném stylu

nouille: secese, secesní slohstyle nouille

relevé: vybraný slohstyle relevé

anonyme: neosobní stylstyle anonyme

coloré: barvitý stylstyle coloré

décharné: bezkrevný stylstyle décharné

fermeté: jadrnost stylufermeté du style

bezbarvý: style sans couleurbezbarvý styl

čistota: stylová čistotapureté du style

jadrnost: fermeté du stylejadrnost stylu

jadrný: style plein de viejadrný styl

jednotvárný: style sans couleurjednotvárný styl

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscours/style indirect

románský: románský sloh(style) roman

sloh: archit. románský slohstyle roman

styl: style de vieživotní styl

žurnalistický: style journalistiqueling. žurnalistický styl