Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) parole fmít dar řečiavoir le don de la parole
  2. (způsob vyjadřování) (manière de) parler m
  3. (jazyk) langue f, langage mmateřská řečlangue f maternelleposunková/znaková řečlangage m des signesřeč tělalangage m du corps
  4. (mluvení) discours m(rozhovor) conversation f, propos m plTo je bez řeči.Cela va sans dire.mezi řečíen parlant
  5. (projev) discours mnástupní řečdiscours m de réceptionpráv. obžalovací/obhajovací řečréquisitoire m/plaidoirie f
  6. (styl) langage m
  7. řeči hovor.(klepy) bruits m pl, commérages m pl, rumeurs m pl

Vyskytuje se v

jalový: vést jalové řečidébiter des platitudes

nástupní: nástupní řečdiscours d'inauguration

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscours/style indirect

oslavný: oslavná řečpanégyrique

otevřený: otevřená řečfranc-parler

pronést: pronést řečprononcer un discours

rouhavý: vést rouhavé řečiproférer des blasphèmes

uvítací: uvítací řečdiscours de bienvenue

vtip: Jeho řeč srší vtipem.Sa conversation étincelle d'esprit.

znakový: znaková řeč hluchoněmýchlangage des signes

nadělat: nenadělat mnoho řečíêtre chiche de ses paroles

planý: oddat se planým řečemdiscuter du sexe des anges

skákat: skákat komu do řečicouper la parole à qqn

skočit: skočit komu do řečicouper la parole à qqn

stát: aby řeč nestálapour activer la conversation