Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) impôt m, taxe f, droit mdaň z přidané hodnotytaxe f (sur la) valeur ajoutée T. V. A.přímá daňimpôt m directsnížení daněbaisse f de l'impôt
  2. (trest, oběť) tribut m

Vyskytuje se v

cena: prix hors taxescena bez daně

nepřímý: impôts indirectsekon. nepřímé daně

obrat: impôt sur le chiffre d'affairesekon. daň z obratu

osvobození: exonération d'impôtsosvobození od daní

proporcionální: impôt proportionnelproporcionální daň

přepych: impôt sur le luxe, taxe de luxedaň z přepychu

přidaný: taxe sur la valeur ajoutéedaň z přidané hodnoty

příjem: impôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.daň z příjmu fyzických osob

přímý: impôt directekon. přímá daň

vysoký: payer un lourd tributpřen. (za)platit vysokou daň

centime: centime additionnelpřirážka k dani

direct: impôt directpřímá daň

foncier: impôt foncier, taxe foncièrepozemková daň

hors: hors taxesbez daně

provisionnel: acompte provisionnelzálohově placená daň

quotient: práv. quotient familial= z daní odečitatelné položky na vyživované osoby

taxe: (prix) hors taxes(cena) bez daně

valeur: taxe à la valeur ajoutée T. V. A.daň z přidané hodnoty DPH

compris: toutes taxes comprises T. T. C.včetně daně

liquidation: liquidation de l'impôtvyměření daně, daňový výměr

soumettre: revenu soumis à l'impôtpříjem podléhající dani, zdaněný příjem

lourd: lourds impôtstíživé daně

tribut: payer tribut à la naturezaplatit daň přírodě zemřít

daň: taxe (sur la) valeur ajoutée T. V. A.daň z přidané hodnoty