Hlavní obsah

přímý

Přídavné jméno

  1. (rovný) droit/droite(pohyb) rectiligneúhel přímýangle m plat
  2. (vzpřímený) droit/droite
  3. (bez prostřednictví) direct/-ecte(bezprostřední) immédiat/-iate(moc ap.) prochain/-ainemat. přímá úměrnostraison f directemat. přímý úhelangle m platling. předmět přímýcomplément m (d'objet) directekon. přímá daňimpôt m directpřímý přenosretransmission f en directpřímá linkaligne f directe
  4. (upřímný, otevřený) franc/franche, ouvert/-erte, rond/ronde

Vyskytuje se v

daň: impôt directpřímá daň

kop: coup francpřímý volný kop

nepřímý: discours/style indirectling. nepřímá řeč

otázka: interrogation indirectenepřímá otázka

předmět: complément (d'objet) direct/indirectling. předmět přímý/nepřímý

přenos: retransmission en direct/en différépřímý přenos/přenos ze záznamu

závislost: raison directepřímá závislost

úhel: angle aigu/obtus/droit/platgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

attribution: complément d'attributionnepřímý předmět

direct: impôt directpřímá daň

indirect: ling. interrogation indirectenepřímá otázka

plat: geom. angle platúhel přímý

style: style direct/indirectpřímá/nepřímá řeč

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

émission: émission en directpřímý přenos

régime: régime directpředmět přímý

franc: franc du collierpřímý v jednání

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný

přímý: angle platúhel přímý