Hlavní obsah

hors [ˈɔʀ]

Předložka

  1. mimo, vněhors ligne/pair(zcela) výjimečný/mimořádnýhors taxesbez daně
  2. kniž.kromě, vyjma, vyjímaje
  3. de qqch ven, venku, mimo místněhors d'atteintemimo dosah

Vyskytuje se v

hors-concours: mimo soutěžhors concours

portée: mimo dosahhors de (la) portée

proportion: nepoměrný, neúměrnýhors de proportion

propos: nevhodhors de propos

série: nevšedníhors série

usage: ne(po)užívaný, mimo provozhors d'usage

atteinte: mimo dosah/dostřel, v bezpečíhors d'atteinte

combat: vyřadit z bojemettre hors de combat

nuire: zneškodněnýhors d'état de nuire

pair: bez konkurence, bezkonkurenční, prvotřídníhors (de) pair

rang: mimořádnýhors rang

service: být mimo provozêtre hors service

sujet: od věci, nesouvisejícíhors du sujet

taxe: (cena) bez daně(prix) hors taxes

ligne: mimořádný, výjimečný, vynikajícíhors ligne

boj: vyřadit z bojemettre hors de combat

cena: cena bez daněprix hors taxes

dosah: mimo dosahhors d'atteinte

doslech: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

mimo: sport. postavení mimo hruposition hors-jeu

navrch: oči navrch hlavyles yeux hors de la tête

obvod: mimo obvod městahors de la ville, extra-muros

postavení: práv. postavení koho mimo zákonmise de qqn hors la loi

provoz: být mimo provozêtre hors service

přemrštěně: přemrštěně drahýhors de prix

úrok: bez úrokuhors intérêt

zboží: neprodejné zbožímarchandises hors de vente

off-line: off-line prohlíženínavigation hors ligne

vyloučit: To je vyloučeno.C'est hors de question.

vyřadit: vyřadit co z provozumettre qqch hors service

úvaha: To nepřichází v úvahu.Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.

vytáhnout: nevytáhnout paty z domune jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soi

hors: (zcela) výjimečný/mimořádnýhors ligne/pair