Hlavní obsah

postavení

Vyskytuje se v

kulisa: postavit kulisyplanter les décors

mimo: sport. postavení mimo hruposition hors-jeu

podřadný: podřadné postaveníposition inférieure

podřízený: držet koho v podřízeném postavenímaintenir qqn dans une situation d'infériorité

postavit se: postavit se na špičkyse hausser sur la pointe des pieds

stan: postavit stanmonter une tente

čaj: postavit na čajfaire bouillir l'eau pour du thé

monopolní: monopolní postaveníposition monopoliste

postavit: postavit stanmonter/planter une tente

piedestal: postavit koho na piedestalmettre qqn sur un piédestal

pranýř: postavit koho na pranýřmettre qqn au pilori

humain: postavení člověka ve světěcondition humaine

lancement: = postavení kovového mostu vysunutímlancement d'un pont métallique

mettre: postavit sese mettre debout

parti: postavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro kohose mettre du parti, prendre le parti de qqn

planter: postavit se před koho a nehnout sevenir se planter devant/en face de qqn

dresser: postavit standresser une tente

autel: postavit koho na piedestalplacer qqn sur un autel

barrage: zatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemufaire barrage à qqn/qqch

chemin: postavit se komu do cestyse mettre sur le chemin de qqn

front: čelit, postavit se na odporfaire front

mur: postavit ke zdi kohocoller qqn au mur

personne: osobně se angažovat, postavit se čelempayer de sa personne

remettre: znovu postavit na nohy kohoremettre qqn sur pied

postavení: klíčové postaveníposition clé