Hlavní obsah

proportion [pʀɔpɔʀsjɔ̃]

Vyskytuje se v

proporcionální: compas de proportionproporcionální kružidlo

úměrně: à proportion de qqchúměrně k čemu

uvést: ramener qqch à ses justes proportionsuvést co na pravou míru

proportion: règles de proportiontrojčlenka