Hlavní obsah

přirozený

Vyskytuje se v

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

nepřirozený: nepřirozená smrtmort non naturelle

přirození: mužské/ženské přirozeníparties génitales masculines/féminines

přírůstek: stat., med. přirozený přírůstekaccroissement naturel

výběr: přirozený výběrsélection naturelle

zemřít: zemřít přirozenou smrtímourir de sa belle mort

immeuble: immeubles par naturenemovitosti podle přirozené povahy

lit: mourir dans son litzemřít přirozenou smrtí

mort: mourir de sa belle mortzemřít přirozenou smrtí

tiré: tiré par les cheveuxpřitažený za vlasy, nepřirozený