Hlavní obsah

tiré [tiʀe]

Podstatné jméno

  • směnečník, trasát

Vyskytuje se v

bída: vytáhnout koho z bídytirer qqn du néant

dostat se: dostat se z nepříjemnostíse tirer d'affaire, přen. retomber sur ses pieds

jazyk: vypláznout jazyk na kohotirer la langue à qqn

k, ke, ku: k sobě na dveříchtirez

konec: chýlit se ke koncitirer à sa fin

kůže: (vyváznout) se zdravou kůží živ a zdráv(s'en tirer) sain et sauf

prospěch: mít z čeho prospěchbénéficier, profiter, tirer avantage, tirer (son) profit de qqch

rozpaky: dostat se z rozpakůse tirer d'embarras

stát: Stůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !

střílet: střílet naslepotirer au jugé

tahat: tahat peníze z kohotirer de l'argent de qqn, soutirer de l'argent à qqn

užitek: mít z čeho užitektirer profit de qqch

vytasit: vytasit trumfytirer les atouts

vyvodit: vyvodit z čeho důsledkytirer des conséquences de qqch

vyvozovat: vyvozovat závěrytirer des conclusions

závěr: vyvodit/vyvozovat závěrdéduire/tirer une conclusion

zloděj: kapesní zlodějpickpocket , voleur à la tire

naostro: střílet naostrotirer à balles

slepý: střílet slepými nábojitirer à blanc

aut: hovor. zahrát co do aututirer le rideau sur qqch

bahno: vytáhnout koho z bahnatirer qqn du ruisseau

boží: expr. vytáhnout co na světlo božítirer qqch au grand jour

černý: trefit se do černéhotirer dans le mille, faire mouche, mettre dans le noir

daleko: jít příliš daleko v požadavcíchtirer sur la corde

dostat: dostat koho z nesnázítirer qqn d'embarras

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

když: Když už, tak už. úplněQuand le vin est tiré, il faut le boire.

klobouk: klobouk dolů před kýmtirer son chapeau à qqn, Chapeau (bas) !

kord: být s kým/čím na kordyêtre à couteaux tirés avec qqn/qqch

kulka: vpálit si kulku do hlavyse tirer une balle dans la tête

mít: Co z toho máš?Quel avantage tu en tires ?

mlčení: zastřít co rouškou mlčenítirer le rideau sur qqch

nadrobit: Co sis nadrobil, to si taky sněz.Quand le vin est tiré, il faut le boire.

nitka: tahat za nitkytirer les ficelles

nůž: být s kým na nožeêtre à couteaux tirés avec qqn

opona: zatáhnout za čím oponutirer le rideau de qqch

ostří: na ostří nožeà couteaux tirés

přetrhnout: přetrhnout komu spanítirer qqn du sommeil, arracher qqn au sommeil

škatulka: být jako ze škatulkyêtre tiré à quatre épingles

tahat: tahat za nitkytirer les ficelles

tahat: tahat z koho rozumytirer les vers du nez de qqn

trn: vytrhnout komu trn z patytirer à qqn une épine du pied

třít: expr. třít bídu s nouzítraîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffet

vlas: přitažený za vlasytiré par les cheveux

vynést: přen. vynést co na světlo (boží)tirer qqch au grand jour

vytáhnout: vytáhnout z koho informacetirer les vers du nez à qqn

affaire: se tirer d'affairevyvléci se z nepříjemností

bon: un bon à tirerschváleno k tisku

cible: tirer à la ciblevystřelit na terč

coup: tirer un coup de fusil(vy)střelit

coup: tirer des coups de fusilstřílet

jugé: tirer au jugéstřílet naslepo

néant: tirer qqch du néantstvořit co z ničeho

parti: tirer parti de qqchmít zisk z čeho, využít čeho

sort: tirer au sortvylosovat si

tire-bouchon: en tire-bouchonspirálovitý, spirálovitě

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

tirer: tirer les cartesvyložit karty

leçon: tirer une leçon de qqchpoučit se z čeho

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

tirer: tirer un enfant par la maintáhnout dítě za ruku

bordée: hovor. tirer une bordéeflámovat, jít na flám

carte: tirer les cartesvykládat karty

chapeau: tirer son chapeau à qqnsmeknout před kým

clair: tirer une affaire au clairvnést světlo do záležitosti, vytáhnout aféru na světlo

comète: tirer des plans sur la comètestavět si vzdušné zámky

corde: tirer sur la cordepřehánět, zajít příliš daleko v požadavcích

couteau: être à couteaux tirésbýt na ostří nože

épine: tirer à qqn une épine du piedvytrhnout komu trn z paty

épingle: être tiré à quatre épinglesbýt vyšňořený

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

flanc: hovor. tirer au flanculej(va)t se vyhnout se povinnosti

flûte: se tirer des flûtesvzít nohy na ramena

langue: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

marron: tirer les marrons du feu pour qqntahat za koho kaštany z ohně

numéro: avoir tiré le bon numérovytáhnout si šťastné číslo

paille: tirer à la courte pailletahat sirky určovat losem

patte: tirer dans les pattes de qqnházet komu klacky pod nohy

rideau: tirer le rideau sur qqchzastřít rouškou mlčení

voile: étendre/jeter/tirer un voile sur qqchzahalit rouškou tajemství co

avantage: tirer avantage de qqchzískat převahu v čem, využít čeho ve svůj prospěch, těžit z čeho

fin: tirer/toucher à sa finblížit se ke konci

larigot: à tire-larigotnotně, pořádně

profit: tirer profit deqqch využít co/čeho, těžit z čeho

tirant: tirant (d'eau)ponor

tire-bouchonner: se tire-bouchonnersvíjet se smíchy

tirer: tirer qqch à soiobrátit ve svůj prospěch, vyložit po svém co text ap.

tirer: se tirerzdejchnout se, vypadnout odněkud

tirer: se tirertáhnout se, vléci se o čase

tirer: se tirerde qqch dost(áv)at se z čeho, uniknout čemu