Hlavní obsah

retiré [ʀ(ə)tiʀe]

Vyskytuje se v

retirer: se retirerodejít, odeb(í)rat se, uchýlit se do ústraní ap.

retirer: se retirerpřerušit soulož, vytáhnout penis před ejakulací ap.

retirer: se retirerde qqch upustit od čeho, vzdá(va)t se i při hře ap., zanech(áv)at čeho politiky ap.

retirer: retirer une autorisation à qqnodebrat komu povolení

retirer: Je vous retire la parole.Beru vám slovo.

retirer: retirer un produit du commercestáhnout výrobek z obchodu

retirer: retirer de l'argent à la banquevybrat peníze z banky

retirer: retirer une plaintestáhnout žalobu

var: gastr. nechat co přejít varemretirer qqch au premier bouillon

žaloba: stáhnout žaloburetirer sa plainte

vybrat: vybrat peníze z bankyretirer/prendre de l'argent à la banque

vyzout: vyzout si botyenlever/retirer ses chaussures

vyzvednout: vyzvednout peníze z banky/z účturetirer de l'argent à la banque/de son compte

z, ze: stáhnout co z prodejeretirer qqch de la vente