Hlavní obsah

tiré [tiʀe]

Podstatné jméno

  • směnečník, trasát

Vyskytuje se v

fin: tirer/toucher à sa finblížit se ke konci

larigot: à tire-larigotnotně, pořádně

profit: tirer profit deqqch využít co/čeho, těžit z čeho

tirant: tirant (d'eau)ponor

tire-bouchonner: se tire-bouchonnersvíjet se smíchy

tirer: tirer qqch à soiobrátit ve svůj prospěch, vyložit po svém co text ap.

affaire: se tirer d'affairevyvléci se z nepříjemností

bon: un bon à tirerschváleno k tisku

cible: tirer à la ciblevystřelit na terč

coup: tirer un coup de fusil(vy)střelit

jugé: tirer au jugéstřílet naslepo

néant: tirer qqch du néantstvořit co z ničeho

parti: tirer parti de qqchmít zisk z čeho, využít čeho

sort: tirer au sortvylosovat si

tire-bouchon: en tire-bouchonspirálovitý, spirálovitě

leçon: tirer une leçon de qqchpoučit se z čeho

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

bordée: hovor. tirer une bordéeflámovat, jít na flám

carte: tirer les cartesvykládat karty

chapeau: tirer son chapeau à qqnsmeknout před kým

clair: tirer une affaire au clairvnést světlo do záležitosti, vytáhnout aféru na světlo

comète: tirer des plans sur la comètestavět si vzdušné zámky

corde: tirer sur la cordepřehánět, zajít příliš daleko v požadavcích

couteau: être à couteaux tirésbýt na ostří nože

épine: tirer à qqn une épine du piedvytrhnout komu trn z paty

épingle: être tiré à quatre épinglesbýt vyšňořený

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

flanc: hovor. tirer au flanculej(va)t se vyhnout se povinnosti

flûte: se tirer des flûtesvzít nohy na ramena

langue: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

marron: tirer les marrons du feu pour qqntahat za koho kaštany z ohně

numéro: avoir tiré le bon numérovytáhnout si šťastné číslo

paille: tirer à la courte pailletahat sirky určovat losem

patte: tirer dans les pattes de qqnházet komu klacky pod nohy

rideau: tirer le rideau sur qqchzastřít rouškou mlčení

tiré: être tiré à quatre épinglesbýt jako ze škatulky

voile: étendre/jeter/tirer un voile sur qqchzahalit rouškou tajemství co

avantage: tirer avantage de qqchzískat převahu v čem, využít čeho ve svůj prospěch, těžit z čeho