Hlavní obsah

nez [ne]

Vyskytuje se v

aquilin: nez aquilinorlí nos

cavité: cavité du neznosní dutina

marmite: hovor. nez en pied de marmite= rozpláclý ohrnutý nos

baisser: baisser le nezupadnout do rozpaků, zastydět se

barbe: au nez et à la barbe de qqnpřed očima koho, veřejně před kým

bout: mener qqn par le bout du nezvodit koho za nos

creux: avoir le nez creuxmít dobrý čich

fourrer: fourrer son nez partoutstrkat nos do cizích věcí

montrer: montrer le nezprozradit se