Hlavní obsah

montrer [mɔ̃tʀe]

Sloveso zvratné

  1. se montrer ukázat se kdese montrer à qqnukázat se komu
  2. se montrer qqch ukázat si co navzájem

Vyskytuje se v

montre: faire montre deqqch chlubit se čím, stavět na odiv co

montrer: se montrerukázat se kde

chaîne: chaîne de montreřetízek k hodinkám

désavantage: se montrer à son désavantageukázat se v nepříznivém světle

favorable: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

montreur: montreur de marionnettesloutkář

retarder: retarder une montreposunout hodinky zpět

avancer: avancer une montreposunout hodinky dopředu

bracelet: bracelet d'une montrepásek u hodinek

waterproof: montre waterproofvodotěsné hodinky

profil: montrer son meilleur profilukázat se ze své nejlepší stránky

talon: montrer les talonsukázat paty, vzít do zaječích

dupnout si: savoir se montrerumět si dupnout

hodinky: montre de poche/de goussetkapesní hodinky

hodinový: dans le sens inverse des aiguilles d'une montreproti směru hodinových ručiček

náramkový: bracelet-montre , montre-bracelet náramkové hodinky

odvážný: se montrer courageuxukázat se jako odvážný člověk

okázale: montrer qqch avec ostentationokázale stavět na odiv co

otáčet: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotáčet proti směru hodinových ručiček

otočit: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

paráda: n'être que pour la montreexpr. být jen pro parádu

posunout: retarder une montreposunout hodinky zpět

pravý: se montrer sous son vrai jour/tel qu'on estukázat svoji pravou tvář

prokázat: montrer du courageprokázat odvahu

předvádět: montrer des animaux dresséspředvádět cvičená zvířata

předvést: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

příznivý: montrer qqch/qqn sous un jour favorableukázat co/koho v příznivém světle

ručička: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

řetízek: chaîne de montreřetízek k hodinkám

strojek: mécanique d'une montrehodinový strojek

tvář: se montrer sous son vrai jourukázat svoji pravou tvář

závod: course contre la montrezávod na čas, přen. závod s časem

cesta: Pourriez-vous me montrer le chemin ?Mohl byste mi ukázat cestu?

napřed: La montre avance de cinq minutes.Hodinky jdou o pět minut napřed.

předbíhat se: Ma montre avance.Hodinky se mi předbíhají.

ukázat: Elle nous a montré le chemin.Ukázala nám, kudy se dát.

vodotěsný: montre étanchevodotěsné hodinky

vycenit: montrer ses dentsvycenit zuby

polonahý: montrer son derrièrebýt polonahý