Hlavní obsah

jour [ʒuʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. den kalendářní, 24 hodinjour d'avantpředchozí den, den předtímsous huit joursdo týdne do uplynutí týdnemettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat cojour fériéden pracovního klidu, svátekjour ouvrablepracovní denen plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla
  2. osvětlení
  3. mezera, otvor, okno
  4. se faire jour vyjít najevo

Vyskytuje se v

contre-jour: proti světluà contre-jour

intercalaire: přestupný denjour intercalaire

jour: vyjít najevose faire jour

ordre: pořad jednáníordre du jour

ouvrable: pracovní dny ve Francii všechny dny v týdnu kromě nedělejours ouvrables

point: rozbřesk, úsvit, svítáníle point du jour

beau: jednoho krásného dneun beau jour

favorable: předvést se v příznivém světlese montrer sous un jour favorable

férié: den pracovního klidujour férié

fois: vždy jednou za týdenune fois tous les huit jours

grand: jasný den, denní světlogrand jour

huit: týdenhuit jours

lever: svítánílever du jour

mise: aktualizacemise à jour

mort: Dušičkyjour des Morts

pardon: židovský svátek Jom KipurGrand pardon, jour du Pardon

plat: jídlo dne, menu v restauraciplat du jour

quinze: čtrnáct dnů, dva týdnyquinze jours

réception: návštěvní denjour de réception

réveillon: silvestrovská večeře, silvestrréveillon du jour de l'An

sans: dobré a špatné dnyles jours avec et les jours sans

sortie: den volnajour de sortie

tombée: na sklonku dneà la tombée du jour

tout: celý dentout le jour

après: den za dnem, minutu po minutějour après jour, minute après minute

chômé: den pracovního klidujour chômé

contenter: spokojit se s jedním jídlem denněse contenter d'un repas par jour

dans: za čtrnáct dnídans quinze jours

faire: Je den/noc.Il fait jour/nuit.

fermer: obchod, který je jeden den v týdnu zavřenýmagasin qui ferme un jour par semaine

huitaine: (asi) týdenune huitaine (de jours)

: ten(to) dence jour-là

mourir: den odchází.Le jour meurt

normal: obyčejný denjour normal

par: denněpar jour

récupérer: několik dnů volna na zotavenouquelques jours de vacances pour récupérer

seigneur: den Pánějour du Seigneur

suivre: následující denle jour qui suivit

chaque: Dosti má den na svém trápení.À chaque jour suffit sa peine.

compter: Jeho dny jsou sečteny.Ses jours sont comptés.

demain: Zítra je taky den.Demain il fera jour.

fête: Není každý den svátek.Ce n'est pas tous les jours fête.

lendemain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

pain: dlouhý jako týden před výplatoulong comme un jour sans pain

čtrnáct: čtrnáct dnůquinze jours

den: pracovní denjournée de travail, jour ouvrable

dnes: Kolikátého je dnes?Quel jour sommes-nous?

dnešní: dnešní módamode du jour

do: do roka a do dnedans un an et un jour

i: dnem i nocíjour et nuit

jasný: jasný dengrand jour

klid: den pracovního klidujour férié

krásný: jednoho krásného dneun beau jour, un de ces quatre matins

návštěvní: návštěvní denjour de réception

nebo: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre

několikadenní: několikadenní výletexcursion de plusieurs jours

nový: Nový rokle jour de l'An, le premier de l'an, le nouvel an

obyčejný: obyčejný denjour normal

paví: zool. babočka paví okopaon-de-jour

pozdě: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre, tôt ou tard

pracovní: pracovní denjour ouvrable

pravý: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

předvést: předvést se v příznivém světlese montrer sous un jour favorable

příznivý: ukázat co/koho v příznivém světlemontrer qqch/qqn sous un jour favorable

silvestrovský: silvestrovská oslavafête du jour de l'An

soudný: náb. soudný denjour du jugement dernier

specialita: specialita dne v restauraciplat du jour

stanovit: stanovit datum o schůzceprendre date/jour

sváteční: sváteční denjour de fête

svátek: svátek Tří králůjour des Rois (mages)

svět: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde, donner le jour à un enfant

světlo: denní světlolumière du jour

svítat: Svítá.Le jour arrive/se lève/naît/paraît.

tvář: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour

týden: před dvěma týdnyil y a quinze jours

určitý: v/na určitý denà jour fixe/nommé

v, ve: ve dne v nocijour et nuit

volno: den volnajour de sortie

všední: všední denjour ouvrable/ouvré

denně: třikrát dennětrois fois par jour

denní: denní menucarte du jour

díra: (u)dělat díru do zdipercer un jour dans une muraille

každý: každý druhý denun jour sur deux

ob: ob dentous les deux jours

rozednít se: Rozednívá se.Le jour se lève.

se, si: denně se mýtse laver tous les jours

boží: expr. vytáhnout co na světlo božítirer qqch au grand jour

dlouhý: dlouhý jako týden před výplatoulong comme un jour sans pain

dřív: dřív nebo pozdějitôt ou tard, un jour ou l'autre

dudy: To je nebe a dudy.C'est le jour et la nuit.

Hromnice: pořek. Na Hromnice o hodinu více.À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.

nebe: To je nebe a dudy.C'est le jour et la nuit.

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

přijít: přijít v pravý čas o události řízené osudemvenir à son jour et à son heure

přivést: přivést na svět dítědonner le jour à un enfant, mettre un enfant au monde

sečíst: Jeho dny jsou sečteny.Ses jours sont comptés.

spatřit: spatřit světlo světavoir le jour, venir au jour

stůl: mít čistý stůlêtre à jour

vidět: vidět co v pravém světlevoir qqch sous son vrai jour

vynést: přen. vynést co na světlo (boží)tirer qqch au grand jour

výplata: dlouhý jako týden před výplatoulong comme un jour sans pain

vytáhnout: vytáhnout co na světlomettre qqch au jour

zítra: Zítra je taky den.Demain il fera jour.

aktualizace: provést aktualizaci softwaruprocéder à la mise à jour du logiciel