Hlavní obsah

nebo, kniž. neb

Spojka

  1. (jen jedna možnost) ouChceš kávu, nebo čaj?Tu veux du café ou du thé ?dříve nebo pozdějiun jour ou l'autreTeď nebo nikdy.C'est maintenant ou jamais.
  2. (výběr z možností) ouPeníze, nebo život!La bourse ou la vie !jeden nebo druhýl'un ou l'autrebuď... nebo...soit... soit..., soit... ou...

Vyskytuje se v

pozdě: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre, tôt ou tard

stát: Stůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !

buď: buď předtím nebo potomsoit avant, soit après

přát si: Přejete si kávu nebo čaj?Désirez-vous du café ou du thé ?

dřív: dřív nebo pozdějitôt ou tard, un jour ou l'autre

orel: Panna nebo orel?Pile ou face ?

américain: = divadelní nebo filmová hvězda, která přichází na scénu před hlavní hvězdouvedette américaine

empêchement: v případě nepřítomnosti nebo zaneprázdněníen cas d'absence ou d'empêchement

erreur: s výhradou omylu nebo opomenutísauf erreur ou omission

le, la: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

malgré: Ať chci nebo ne.Malgré que j'en aie.

manière: (ať) tak nebo onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre

pile: panna nebo orelpile ou face

point: málo nebo vůbec nepeu ou point

ou: Ano nebo ne, odpovězte.Oui ou non, répondez.

partie: zcela nebo zčásti, celkem nebo částečněen tout ou en partie

tabac: = kavárna nebo bar, ve kterém se nachází prodej tabákubar-tabac, café-tabac

tard: dříve nebo pozdějitôt ou tard

tel: takový nebo takovýtel ou tel

venter: Ať prší nebo svítí slunce.Qu'il pleuve ou qu'il vente.

cartouche: = poslední prostředek nebo argument po ruceles dernières cartouches

pourquoi: Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.

prince: = svévolný mocenský zásah nebo činfait du prince

nebo: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre