Hlavní obsah

dieu [djø]

Podstatné jméno mužské

  1. bůh v monoteistických a polyteistických náboženstvích
  2. Dieu Bůh v křesťanském náboženstvíles dix commandements de Dieudesatero přikázání Božích

Vyskytuje se v

merci: Dieu mercidíky Bohu, bohudík, chválabohu

bête: bête à bon Dieuberuška, slunéčko sedmitečné

croire: croire en Dieuvěřit v Boha

grâce: par la grâce de Dieuz milosti boží o panovníkovi

nom: nom de Dieujméno Boží

sacré: Sacré nom de Dieu !Himlhergot!

bénir: hovor. Dieu vous bénisse !Pozdrav pánbůh! po kýchnutí

donner: se donner à Dieuoddat se Bohu

chacun: Chacun pour soi et Dieu pour tous.Každý sobě, pánbůh všem.

comme: hanl. Dieu sait commebůhvíjak

confession: On lui donnerait le bon Dieu sans confession.Vypadá jako neviňátko.

craindre: ne craindre ni Dieu ni diablenebát se čerta ani ďábla

diable: ne craindre ni Dieu ni diablenebát se ani čerta

pour: Chacun pour soi et Dieu pour tous.Každý sobě, pánbůh všem.

témoin: Dieu m'est témoin.Bůh je mi svědkem.

beránek: l'Agneau de DieuBeránek boží

bože: Grand Dieu !Ach Bože!

boží: l'Agneau de DieuBeránek boží

dík: Dieu merci !Díky bohu!

království: royaume de Dieunáb. království nebeské

milostivý: Dieu nous soit propice !Bůh k nám buď milostivý!

otec: Dieu le pèreBůh Otec

pán: Seigneur Dieu !Pro pána boha!

přikázání: les dix commandements de Dieunáb. desatero božích přikázání

slovo: parole de Dieuslovo Boží

soud: tribunal de DieuBoží soud

můj, má, mé, moje: Oh, mon Dieu !expr. Můj (ty) bože!

věřit: croire en Dieuvěřit v Boha

měnit: L'homme propose et Dieu dispose.pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.

nelenit: À qui se lève matin, Dieu aide et prête la main.Komu se nelení, tomu se zelení.

ochraňovat: Dieu vous garde !Bůh vás ochraňuj!

pánbůh: L'homme propose, Dieu dispose.Člověk míní, Pánbůh mění.

zasvětit: consacrer sa vie à Dieuzasvětit život Bohu

dieu: DieuBůh v křesťanském náboženství