Hlavní obsah

obchodní

Přídavné jméno

  • commercial/-ale , de commerce, d'affairesobchodní důmgrand magasin mobchodní cestavoyage m d'affairesobchodní komorachambre f de commerceobchodní zástupcereprésentant m commercial

Vyskytuje se v

akademie: obchodní akademieécole (supérieure) de commerce

dům: obchodní důmgrand magasin

jednatel: obchodní jednatelagent d'affaires

komora: obchodní komorachambre de commerce

rejstřík: obchodní rejstříkregistre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales RPM

výpis: výpis z obchodního rejstříkuextrait du registre de commerce

vztah: obchodní vztahrelation commerciale

zákoník: občanský/obchodní/trestní zákoníkcode civil/de commerce/pénal

zápis: zápis společnosti do obchodního rejstříkuimmatriculation d'une société au registre du commerce

značka: obchodní značkamarque de commerce

dopis: doporučený/obchodní/cenný/průvodní dopislettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoi

centre: obchodní centrum business centrecentre d'affaires

commercial: Vysoká škola obchodní ve FranciiÉcole des hautes études commerciales H. E. C.

fonds: obchodní podnik, obchod, živnostfonds (de commerce)

maison: obchodní firmamaison de commerce

registre: obchodní rejstříkregistre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales

rendez-vous: obchodní schůzkarendez-vous d'affaires

repas: obchodní obědrepas d'affaires

représentant: obchodní zástupcereprésentant de commerce

siège: sídlo (obchodní) společnostisiège social

voyageur: obchodní cestujícívoyageur (de commerce)

anglais: obchodní angličtinaanglais des affaires

commerçant: Má obchodního ducha.Elle est très commerçante.

obchodní: obchodní důmgrand magasin