Hlavní obsah

dopis

Podstatné jméno, rod mužský

  • lettre fdoporučený/obchodní/cenný/průvodní dopislettre f recommandée/commerciale/chargée/d'envoi

Vyskytuje se v

doporučený: lettre recommandéedoporučený dopis

obálka: mettre une lettre sous enveloppedát dopis do obálky

odeslat: expédier une lettre par courrierodeslat dopis poštou

otevřený: lettre ouverte otevřený dopis

potvrdit: accuser réception d'une lettrepotvrdit příjem dopisu

ruka: lettre en main(s) propre(s)dopis do vlastních rukou

vlastní: lettre personnelledopis do vlastních rukou

známka: coller/mettre un timbre sur une enveloppenalepit/dát známku na dopis

být: Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.

motivační: lettre de motivationmotivační dopis

poslat: envoyer une lettre/un e-mailposlat dopis/e-mail

boîte: boîte aux lettrespoštovní schránka na ulici, schránka na dopisy v domě

introduction: lettre d'introductiondoporučující dopis

invitation: lettre d'invitationzvací dopis, pozvánka

recommandé: lettre recommandéedoporučený dopis

suite: suite à (votre lettre)jako odpověď na (váš dopis)

expédier: expédier une lettre par la posteodeslat dopis poštou

présent: ekon. la (lettre) présentetento dopis

dopis: lettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoidoporučený/obchodní/cenný/průvodní dopis