Hlavní obsah

anglais [ɑ̃glεˌ εz]

Přídavné jméno

  • anglickýclé f anglaisefrancouzský klíčassiette f anglaisestudená mísahovor. capote f anglaiseguma, šprcka prezervativ

Podstatné jméno mužské

  • l'anglais angličtinaanglais m des affairesobchodní angličtina

Vyskytuje se v

anglaise: lokny, lokýnkyanglaises

capote: šprcka, guma prezervativcapote (anglaise)

dépouille: úhel hřbetu nože, zubu pily ap.(angle de) dépouille

aigu: ostrý úhelangle aigu

bonbon: ovocný bonbon, dropsbonbon anglais

correspondant: souhlasné úhlygeom. angles correspondants

coupe: úhel řezu, řezný úheltech. angle de coupe

droit: pravý úhelangle droit

externe: vnější úhlyangles externes

interne: vnitřní úhelmat. angle interne

mâtiné: francouzština smíšená s angličtinoufrançais mâtiné d'anglais

objectif: širokoúhlý objektivobjectif à grand angle

obtus: tupý úhelgeom. angle obtus

opposé: vrcholové úhlygeom. angles opposés par le sommet

optique: zorný úhelangle optique

plat: úhel přímýgeom. angle plat

projection: náměrangle de projection

réflexion: úhel odrazuangle de réflexion

réfraction: úhel lomuangle de réfraction

rentrant: konkávní úhelangle rentrant

thème: překlad do angličtiny/latinythème anglais/latin

angle: nekonvexní úhelangle rentrant

souhaiter: vyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práceanglais souhaité

vif: ostré úhlyangles vifs

arrondir: obrousit hrany neshodyarrondir les angles

francouzský: tech. francouzský klíčclé anglaise

klíč: tech. francouzský klíčclé anglaise

odraz: úhel odrazuangle de réflexion

ostrý: geom. ostrý úhelangle aigu

prostorový: prostorový úhelangle solide

přímý: úhel přímýangle plat

snídaně: anglická snídaněpetit-déjeuner anglais

studený: studená mísaassiette anglaise

širokoúhlý: širokoúhlý objektivobjectif à grand angle

trávník: anglický trávníkgazon anglais

tupý: geom. tupý úhelangle obtus

velikost: velikost úhluouverture d'un angle

vnější: geom. vnější úhelangle externe

vnitřní: geom. vnitřní úhelangle interne

vrcholový: vrcholové úhlyangles opposés par le sommet

anglicky: Mluvíte anglicky?Parlez-vous anglais ?

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

hledisko: z určitého hlediskasous un certain angle

určitý: z určitého hlediskasous un certain angle

anglais: Angličan/Angličankaun Anglais/une Anglaise