Hlavní obsah

anglais [ɑ̃glεˌ εz]

Přídavné jméno

  • anglickýclé f anglaisefrancouzský klíčassiette f anglaisestudená mísahovor. capote f anglaiseguma, šprcka prezervativ

Podstatné jméno mužské

  • l'anglais angličtinaanglais m des affairesobchodní angličtina

Vyskytuje se v

anglaise: anglaiseslokny, lokýnky

capote: capote (anglaise)šprcka, guma prezervativ

dépouille: (angle de) dépouilleúhel hřbetu nože, zubu pily ap.

aigu: angle aiguostrý úhel

bonbon: bonbon anglaisovocný bonbon, drops

correspondant: geom. angles correspondantssouhlasné úhly

coupe: tech. angle de coupeúhel řezu, řezný úhel

droit: angle droitpravý úhel

externe: angles externesvnější úhly

interne: mat. angle internevnitřní úhel

mâtiné: français mâtiné d'anglaisfrancouzština smíšená s angličtinou

objectif: objectif à grand angleširokoúhlý objektiv

obtus: geom. angle obtustupý úhel

opposé: geom. angles opposés par le sommetvrcholové úhly

optique: angle optiquezorný úhel

plat: geom. angle platúhel přímý

projection: angle de projectionnáměr

réflexion: angle de réflexionúhel odrazu

réfraction: angle de réfractionúhel lomu

rentrant: angle rentrantkonkávní úhel

thème: thème anglais/latinpřeklad do angličtiny/latiny

angle: angle rentrantnekonvexní úhel

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

souhaiter: anglais souhaitévyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práce

vif: angles vifsostré úhly

angle: sous un certain anglez určitého hlediska

angle: arrondir les anglesobrousit hrany, odstranit třecí plochy, ulomit hroty při jednání ap.

arrondir: arrondir les anglesobrousit hrany neshody

francouzský: tech. francouzský klíčclé anglaise

klíč: tech. francouzský klíčclé anglaise

odraz: úhel odrazuangle de réflexion

ostrý: geom. ostrý úhelangle aigu

prostorový: prostorový úhelangle solide

přímý: úhel přímýangle plat

přímý: mat. přímý úhelangle plat

snídaně: anglická snídaněpetit-déjeuner anglais

studený: studená mísaassiette anglaise

širokoúhlý: širokoúhlý objektivobjectif à grand angle

trávník: anglický trávníkgazon anglais

tupý: geom. tupý úhelangle obtus

velikost: velikost úhluouverture d'un angle

vnější: geom. vnější úhelangle externe

vnitřní: geom. vnitřní úhelangle interne

vrcholový: vrcholové úhlyangles opposés par le sommet

anglicky: Mluvíte anglicky?Parlez-vous anglais ?

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

hledisko: z určitého hlediskasous un certain angle

určitý: z určitého hlediskasous un certain angle