Hlavní obsah

interne [ε̃tεʀn]

Přídavné jméno

  • vnitřní, internímat. angle internevnitřní úhelanat. oreille internevnitřní uchomed. médecine interneinterní lékařství

Vyskytuje se v

auditif: anat. conduit auditif externe/internevnější/vnitřní sluchovod

combustion: moteur à combustion internespalovací motor

composition: loi de composition internebinární operace v množině

conduit: conduit externe/internezevní/vnitřní zvukovod

écouteur: écouteur internenaslouchadlo nedoslýchavých

horloge: horloge internebiologické hodiny

interní: médecine internemed. interní lékařství

motor: moteur à combustion interne, moteur à explosionspalovací motor

předsíň: vestibule de l'oreille internepředsíň vnitřního ucha

sekrece: glandes à sécrétion internežlázy s vnitřní sekrecí

spalovací: moteur à combustion internespalovací motor

ucho: oreille internevnitřní ucho

vnitřní: otite internezánět vnitřního ucha

biologický: horloge internebiologické hodiny

interne: mat. angle internevnitřní úhel