Hlavní obsah

interne [ε̃tεʀn]

Přídavné jméno

  • vnitřní, internímat. angle internevnitřní úhelanat. oreille internevnitřní uchomed. médecine interneinterní lékařství

Vyskytuje se v

auditif: anat. conduit auditif externe/internevnější/vnitřní sluchovod

combustion: moteur à combustion internespalovací motor

composition: loi de composition internebinární operace v množině

conduit: conduit externe/internezevní/vnitřní zvukovod

écouteur: écouteur internenaslouchadlo nedoslýchavých

horloge: horloge internebiologické hodiny

interní: med. interní lékařstvímédecine interne

motor: spalovací motormoteur à combustion interne, moteur à explosion

předsíň: předsíň vnitřního uchavestibule de l'oreille interne

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíglandes à sécrétion interne

spalovací: spalovací motormoteur à combustion interne

ucho: vnitřní uchooreille interne

ucho: zánět vnitřního/středního uchaotite interne/moyenne

vnitřní: zánět vnitřního uchaotite interne

vnitřní: žlázy s vnitřní sekrecíglandes à sécrétion interne

vnitřní: lék k vnitřnímu použitímédicament à usage interne

vnitřní: geom. vnitřní úhelangle interne

biologický: biologické hodinyhorloge interne