Hlavní obsah

interne [ε̃tεʀn]

Přídavné jméno

  • vnitřní, internímat. angle internevnitřní úhelanat. oreille internevnitřní uchomed. médecine interneinterní lékařství

Vyskytuje se v

auditif: anat. conduit auditif externe/internevnější/vnitřní sluchovod

combustion: moteur à combustion internespalovací motor

composition: loi de composition internebinární operace v množině

conduit: conduit externe/internezevní/vnitřní zvukovod

écouteur: écouteur internenaslouchadlo nedoslýchavých

horloge: horloge internebiologické hodiny