Hlavní obsah

anglais [ɑ̃glεˌ εz]

Přídavné jméno

  • anglickýclé f anglaisefrancouzský klíčassiette f anglaisestudená mísahovor. capote f anglaiseguma, šprcka prezervativ

Podstatné jméno mužské

  • l'anglais angličtinaanglais m des affairesobchodní angličtina

Vyskytuje se v

anglaise: anglaiseslokny, lokýnky

capote: capote (anglaise)šprcka, guma prezervativ

dépouille: (angle de) dépouilleúhel hřbetu nože, zubu pily ap.

aigu: angle aiguostrý úhel

bonbon: bonbon anglaisovocný bonbon, drops

correspondant: geom. angles correspondantssouhlasné úhly

coupe: tech. angle de coupeúhel řezu, řezný úhel

droit: angle droitpravý úhel

externe: angles externesvnější úhly

interne: mat. angle internevnitřní úhel

mâtiné: français mâtiné d'anglaisfrancouzština smíšená s angličtinou

objectif: objectif à grand angleširokoúhlý objektiv

obtus: geom. angle obtustupý úhel

opposé: geom. angles opposés par le sommetvrcholové úhly

optique: angle optiquezorný úhel

plat: geom. angle platúhel přímý

projection: angle de projectionnáměr

réflexion: angle de réflexionúhel odrazu

réfraction: angle de réfractionúhel lomu

rentrant: angle rentrantkonkávní úhel

thème: thème anglais/latinpřeklad do angličtiny/latiny

angle: angle rentrantnekonvexní úhel

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

souhaiter: anglais souhaitévyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práce

vif: angles vifsostré úhly

angle: sous un certain anglez určitého hlediska

angle: arrondir les anglesobrousit hrany, odstranit třecí plochy, ulomit hroty při jednání ap.

arrondir: arrondir les anglesobrousit hrany neshody